Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu murdmaasuusatamise meistrivõistlus

Kestvus: 03.02.2018
Eesmärk:
Populariseerida suusatamist Kaitseliidus ning selgitada välja Kaitseliidu meistrid murdmaasuusatamises.
 
Aeg ja koht:  
03.02.2018 Võrumaa, Rõuge vald, Haanja suusakeskus
Eelülesandmine:
Malevad esitavad võistlust korraldava ülema nimele eelülesandmislehe (lisa 1), kus peab olema ära näidatud toitlustamise vajadus, saabuvate inimeste ees- ja perekonnanimed ning sünniaastad hiljemalt 29.01.2018 kell 17.00 e-posti teel voru kaitseliit.ee ja ahti.lepp kaitseliit.ee .
 
Võistlustele saabudes esitab võistkonna esindaja võistluste sekretariaati nõuetekohaselt täidetud ülesandmislehe (lisa 2), mis on aluseks numbrivestide ja elektrooniliste ajavõtukiipide väljastamiseks võistkonna esindajale.
 
Eelülesandmiseta võistkondi võistlustele ei lubata.
 
Võistlusklassid:
 
Kodutütred noorem vanuseaste                    (sündinud 2008 ja hiljem)
Kodutütred keskmine vanuseaste                 (sündinud 2004 – 2007)
Kodutütred vanem vanuseaste                     (sündinud 1999 - 2003)
Noored Kotkad noorem vanuseaste              (sündinud 2008 ja hiljem)
Noored Kotkad keskmine vanuseaste          (sündinud 2004 – 2007)
Noored Kotkad vanem vanuseaste               (sündinud 1999 - 2003)
Mehed H18                                                    (sündinud 1979 – 2000)
Naised D18                                                   (sündinud 1984 – 2000)
Meesveteranid H40                                       (sündinud 1969 – 1978)
Naisveteranid D35                                         (sündinud 1974 – 1983)
Meesveteranid H50                                       (sündinud 1959 – 1968)
Naisveteranid D45                                        (sündinud 1964 - 1973)
Meesveteranid H60+                                     (sündinud 1958 ja varem)
Naisveteranid D55+                                      (sündinud 1963 ja varem)
Teatesuusatamine (kodutütar, noorkotkas, naisveteran, meesveteran, naine, mees)
                                              
Võistlusjärjestus ja distantsid:
 
Kodutütred noorem vanuseaste                    1 km
Noored Kotkad noorem vanuseaste              1 km
Kodutütred keskmine vanuseaste                 2 km
Naisveteranid (D55+)                                    2 km
Noored Kotkad keskmine vanuseaste          3 km
Kodutütred vanem vanuseaste                     3 km
Naisveteranid (D35)                                      3 km
Naisveteranid (D45)                                      3 km
Meesveteranid (H60+)                                  3 km
Naised (D18)                                                 5 km
Noored Kotkad vanem vanuseaste               5 km
Mehed (H18)                                                 7,5km  
Meesveteranid (H40)                                     5 km
Meesveteranid (H50)                                     5 km
 
Teatesuusatamine                                         6 x 1km.     
          
 
KLMV ärajäämine lume puudumise või mõne muu vääramatu jõu tõttu, korraldajapoolne (Võrumaa malev) etteteatamine vähemalt 72 tundi enne stardi kellaaega.
Sõltuvalt ilma- ja rajaoludest on kohtunikel õigus võistlusdistantse muuta, millest korraldaja teavitab hiljemalt võistkondade esindajate nõupidamisel.
 
Suusatamise tehnika:
Individuaalvõistlus vabatehnika eraldistardist (võimalik sõita ka klassikatehnikas), teatesuusatamine ühisstart.
 
Võistluste ajakava:                                                                                                                          
09.30 – 10.20 võistkondade saabumine ja võistlejate registreerimine
09.30 – 10.40 tutvumine rajaga
10.20 – 10.35 võistkondade esindajate nõupidamine
10.40 – 10.50 võistluste avamine
11.00 võistluste algus (Teatesuusatamine)
11.45 individuaalstartide algus        
16.20 võistluste lõpetamine
16.30 – 17.00 autasustamine
17.00 võistkondade lahkumine
 
NB! Võistluste täpne ajakava selgub peale eelülesandmist ning stardijärjekorra loosimist
 
Võistlustingimused:
Võistlused on individuaal – võistkondlikud.
Igast malevast võib ühes võistlusklassis osaleda kuni 4 võistlejat.
Teatesuusatamise (6x1km) võistkonda peavad kuuluma: kodutütar, noorkotkas, naisveteran, meesveteran, naine, mees (vahetuste kaupa).
Võistkondlikusse arvestusse lähevad malevate iga võistlusklassi kolme parima võistleja
tulemused.
Varustus ja riietus on sportlik.
Võistelda saavad Kaitseliidu struktuuriüksuste liikmed.
Igast malevast peab olema võistkonna esindaja.
Võistkondadel esitada mandaatkomisjonile täpsustatud registreerimisleht võistlejate nimedega
ja arsti viisaga/omal vastutusel vahetult enne võistluste algust. Esmaabi on tagatud kohapeal
korraldajate poolt.
 
Võistkonna, kes lahkub võistlustelt enne autasustamist ilma läbiviijaga kooskõlastamata,
tulemus kuulub tühistamisele.
 
Protestid:
Kõik protestid esitatakse vahetult peale võistlusalade lõppu.
Protestikomisjoni kuuluvad võistluste peakorraldaja ja peakohtunik ning esindajate nõupidamisel loositud 3 maleva esindajad.
 
Tulemuste arvestus:
Paremusjärjestus selgitatakse võistlusdistantsi läbimiseks kulunud aja alusel.
Punktid jagunevad vastavalt punktitabelile (lisa 3).
 
NB! Maleva nö neljas number punkte kinni ei hoia!
 
Võistkondlik paremusjärjestus võistlusklasside arvestuses selgitatakse võistkonna liikmete
individuaalsete kohapunktide summeerimisega (kolm paremat tulemust).
Malevate vaheline paremusjärjestus selgitatakse iga maleva poolt võistlusklassides saadud
kohapunktide summeerimisega
 
Autasustamine:
Iga võistlusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse medali ja diplomiga.
Iga võistlusklassi parimat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, teise ja kolmanda
koha võistkonda diplomiga.
Võistluste üldarvestuses autasustatakse kolme parimat malevat karikaga ning parimat malevat lisaks ajaloolise rändkarikaga.
 
Lisainfo:
Osalevatel malevatel on võimalik kasutada suuskade ettevalmistusruum Haanja Kooli spordisaal 15 € päev. Soovi korral võtta eelnevalt ühendust kontak: Kadri Parts +372526 7027; E-post: kadriparts73 gmail.com
 
Autode parkimine: Haanja suusakeskuse parkla, Haanja Kooli parkla.
Võistluste sekretariaat: Haanja lasketiiru stardimaja
Toitlustamine: Pubi Finiš ruumides
NB! Meeste ja naiste põhiklassis (H18 ja D18) on osaleja isikliku soovi alusel võimalik võistelda ka füüsiliselt vanematel isikutel, kui käesoleva juhendi alapunktis „Võistlusklassid“ lubatud. Palun see fikseerida eelülesandmis- ja ülesandmislehtedel märkuste lahtris.
 
Kontaktisik: vbl Ahti Lepp   tel. 7179314 / 59314 / 53461525