Mine tagasi

Liikmemaksu tasumine

1. märts 2021 -

Liikmemaksu tasumiseks on kaks võimalust:

ÜLEKANDEGA
Saaja: Kaitseliit
Arvelduskonto / IBAN: EE461010022002422007
Viitenumber: 62020100203
Selgitus: liikmemaks, aasta ja inimese nimi kelle eest makstakse
Summa:  12 eurot aasta

KAITSELIIDU POE KAUDU

Noorte Kotkaste struktuuriüksuses tasuvad liikmemaksu kõik tegev- ja toetajaliikmed. Noorte Kotkaste liikmemaksu ei tasu need noortejuhid, kes on ühtlasi, kas KL maleva või Naiskodukaitse struktuuriüksuse liikmed. Kaitseliitlase ja naiskodukaitsjad tasuvad liikmemaksu enda struktuuriüksuse näidatud kontole.

Noorkotkastel ei ole liiklmamaksu tasumise kohustust.

Liikmemaksust vabastuse saamiseks peab esitama avalduse allüksuse juhatuse nimele.