Kui palju maksab noorkotkaks olemine?

Noorte Kotkastega liitumine ja organisatsiooni tegevuses osalemine on noorele tasuta.

Kuidas saada Noorte Kotkaste liikmeks?

Kuidas saada Noorte Kotkaste liikmeks?

Noorkotkaste hulka saavad kuuluda noored vanuses 7-18 aastat. Edasi on võimalus jätkata noortejuhi või kaitseliitlasena.

  1. Vali välja malev, millega soovid liituda. Malevate nimekirja ja kontaktandmed leiad siit.
  2. Võta ühendust maleva noorteinstruktoriga ja lepi kokku edasine tegevus. Kindlasti märgi ära kooli või elukoha aadress!
  3. Täida avaldus!
Liikmemaksu tasumine

Liikmemaksu tasumiseks on kaks võimalust:

ÜLEKANDEGA
Saaja: Kaitseliit
Arvelduskonto / IBAN: EE461010022002422007
Viitenumber: 62020100203
Selgitus: liikmemaks, aasta ja inimese nimi kelle eest makstakse
Summa:  12 eurot aasta

KAITSELIIDU POE KAUDU

Noorte Kotkaste struktuuriüksuses tasuvad liikmemaksu kõik tegev- ja toetajaliikmed. Noorte Kotkaste liikmemaksu ei tasu need noortejuhid, kes on ühtlasi, kas KL maleva või Naiskodukaitse struktuuriüksuse liikmed. Kaitseliitlase ja naiskodukaitsjad tasuvad liikmemaksu enda struktuuriüksuse näidatud kontole.

Noorkotkastel ei ole liiklmamaksu tasumise kohustust.

Liikmemaksust vabastuse saamiseks peab esitama avalduse allüksuse juhatuse nimele.