Kaitseliidu noortejuhi kursus – hea võimalus end kurssi viia Noorte Kotkaste ja Kodutütarde juhtimiseks

Kaitseliidu noortejuhi kursus – hea võimalus end kurssi viia Noorte Kotkaste ja Kodutütarde juhtimiseks

Ühel vihmasel märtsikuu nädalavahetusel kogunesid rõõmsameelsed ja säravad noortejuhid Järvamaale Kallisaba Puhkemajja ühise eesmärgi nimel – läbida Kaitseliidu vabatahtliku noortejuhi kursuse esimene etapp.

Kursuslastena osalesid 25 noortejuhti üle Eesti: Harjust, Järvast, Tallinnast, Sakalast, Virust ja Läänest.

Esimesel etapil antakse kursuslastele edasi teadmised ja oskused Eesti noorsootöö kontseptsioonist ning lastekaitseseadusest, kaitseväe ülesehitusest, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde organisatsiooni õigusaktidest, tööplaanide, eelarvete ja aruannete koostamisest, noorkotkaste ja kodutütarde töökoonduse ja piduliku koonduse läbiviimisest. Kursuselt ei puudu ka meeskondliku töö osa.

Kursuse teine etapp toimub aprillis Kaitseliidu Harju malevas, seal keskendutakse laagrite ja matkamängude ettevalmistamisele ja läbiviimisele ning turvalisuse tagamisele üritustel.

Kui valdavas osas viivad kursuse läbi Kaitseliidu vabatahtlikud, siis esimesel nädalavahetusel andsid instruktoritena oma panuse ka Kaitseliidu veebel ülemveebel Andri Harkmann ja Suurlaager Spekter projektijuht Liia Kass.

Kui oled mõelnud noortega tegelemise peale, siis vabatahtlike noorejuhtide kursus on sellega alustamiseks ideaalne koht. Kuna 2024.aasta esimesele kursusele oli osalejate soov suurem, kui kursusele kohti, siis otsustati tänavu teha lausa kolm kursust. Kui oled huvitatud osalemisest, siis võta ühendust oma piirkonna Noorte Kotkaste või Kodutütarde instruktoriga.