Liikmemaks

Liikmemaks on Kaitseliidu liikme poolt kohustuslikus korras kalendriaastas tasutav solidaarsusmaks Kaitseliitu kuulumise eest. Liikmemaks kalendriaastaks on tegev- ja toetajaliikmel 12 eurot. Liikmemaks tuleb tasuda jooksva kalendriaasta eest mitte hiljem kui 31. märtsiks.

Ülekandega tasumine

Makse saaja: Kaitseliit
Saaja arvelduskonto / IBAN: EE461010022002422007
Noorte Kotkaste liikmemaksu viitenumber: 62020100203
Selgitusse märkida:

  • inimese nimi, kelle eest liikmemaksu makstakse
  • maleva nimi, kuhu kuulutakse
  • aasta, mille eest makstakse

Näiteks: Mati Maasikas, Lääne malev 2023

Kaitseliidu e-poes tasumine

Liikmemaksu saab maksta ka Kaitseliidu e-poes

Kaitseliidu veebipoes saab liikmemaksu maksta ainult enda eest!
Kindlasti jälgi, et valid oma allüksuse, muidu võib sinu tasutud liikmemaks minna teise malevasse “rändama”.


Liikmemaksudest laekunud rahaliste vahendite kasutamise otsustab selle allüksuse juhatus või tema poolt volitatud isik, kellele liikmemaks laekus. Rahaliste vahendite kasutamise otsusest teavitab allüksuse juhatus esimesel võimalusel struktuuriüksuse juhatust, mille kooseisu allüksus kuulub.

Noorte Kotkaste struktuuriüksuses tasuvad liikmemaksu kõik tegev- ja toetajaliikmed.

Noorte Kotkaste liikmemaksu ei tasu need noortejuhid, kes on ühtlasi, kas KL maleva või Naiskodukaitse struktuuriüksuse liikmed. Kaitseliitlase ja naiskodukaitsjad tasuvad liikmemaksu enda struktuuriüksuse näidatud kontole.

Noorkotkastel ei ole liikmemaksu tasumise kohustust.