Erikatsed

Lisaks järgukatsetele võivad noorkotkad sooritada ka erikatseid. Erikatsed süvendavad noorkotka teadmisi eri valdkondades ning eriala valik on iga noorkotka isiklik initsiatiiv ja soov. Erikatsete õpetamine võib olenevalt erialast toimuda individuaalselt või rohkemate liikmete osavõtul.

Kokku on Noortel Kotkastel 36 erikatset. Neist levinumad on luuraja, matkaja ja laskur.

Kui katse sooritaja valdab katsete teemat eeldatust põhjalikumalt (tegutseb huvialaringides, omandanud koolis või saanud vanematelt teadmised ja oskused või on silma paistnud võistlustelt vms.) siis on võimalik talle omistada erikatse märgi kandmise õigus tehtu eest. Erikatse sooritanud noorkotkal on õigus kanda vastava erikatse märki paremal vormisärgi käisel.

  • Kõik erikatsed
  • Ajalugu ja kultuur
  • Kehakultuur
  • Merendus
  • Ohutus
  • Riigikaitse ja matkatarkused
  • Side, IT ja tehnika

Ajaloolane

Artist

Droonioperaator

Esmaabiandja

Fotograaf

IT-spetsialist

Junga

Kalamees

Käsivõitleja

Kodumaa tundja

Kokk

Kunstnik

Laagrikorraldaja

Laevajuht

Laevamehaanik

Langevarjur

Laskur

Loodustark

Luuraja

Maamajandaja

Madrus

Matkaja

Meediajuht

Meister

Meresideoperaator

Orienteeruja

Päästja

Pioneer

Purjetaja

Sidemees

Sportlane

Sukelduja

Suusataja

Tehnikahuviline

Ujuja

Üleelaja