Erikatsed

Erikatsed

Lisaks järgukatsetele võivad noorkotkad sooritada ka erikatseid. Erikatsed süvendavad noorkotka teadmisi eri valdkondades ning eriala valik on iga noorkotka isiklik initsiatiiv ja soov. Erikatsete õpetamine võib olenevalt erialast toimuda individuaalselt või rohkemate liikmete osavõtul.

Kokku on Noortel Kotkastel 65 erikatset. Neist levinumad on matkaja, laskur, meedik ja sportlane.

Kui katse sooritaja valdab katsete teemat eeldatust põhjalikumalt (tegutseb huvialaringides, omandanud koolis või saanud vanematelt teadmised ja oskused või on silma paistnud võistlustelt vms.) siis on võimalik talle omistada erikatse märgi kandmise õigus tehtu eest. Erikatse sooritanud noorkotkal on õigus kanda vastava erikatse märki paremal vormisärgi käisel.