Liikmeskond

Liikmeskond

Noorte Kotkaste liikmeskond jaguneb neljaks: noorliikmed, tegevliikmed, toetajaliikmed ja auliikmed.

Noorliikmeteks on 7-18aastased noormehed ehk noorkotkad.

Noorte Kotkaste tegevliikmeteks on täiskasvanud noortejuhid, kes tunnistavad Noorte Kotkaste eesmärke ja oma tegevusega aitavad kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele. Noortejuht võib olla ka teise struktuurüksuse liige (Kaitseliit või Naiskodukaitse), kes osaleb noorteorganisatsiooni noorliikmete õppetegevuse korraldamises.

Noorte Kotkaste toetajaliikmeks saab olla Eesti või välisriigi kodanik, kes tunnistab Noorte Kotkaste eesmärke ja oma tegevusega aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele. Toetajaliikme võtab isiku avalduse alusel vastu Noorte Kotkaste malevapealik oma käskkirjaga, kus märgitakse ära tema kohustused organisatsioonis.

Noorte Kotkaste auliige on Noorte Kotkaste organisatsiooni ees silmapaistvaid teeneid omav Eesti või välisriigi kodanik. Auliikme valib Noorte Kotkaste keskkogu Noorte Kotkaste keskjuhatuse ettepanekul. Auliige võib nõuandva sõnaga osaleda Noorte Kotkaste koosolekutel ja ettevõtmistel. Auliige valitakse tema nõusolekul.