Tutvustus

Kes on noorkotkad?

Noored Kotkad on 27. mail 1930. aastal loodud, Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üle-eestiline vabatahtlik noorteorganisatsioon, kuhu saavad kuuluda noormehed vanuses 7-18 aastat. Noorkotkaste tegevus keskendub peamiselt kuuele valdkonnale. Kõige enam pööratakse tähelepanu matkatarkustele ja riigikaitsele ning seejärel igapäevaturvalisusele. Lisaks täiendame noorte ajalooteadmisi, süvendame arusaamist kodanikuõpetusest ja arendame nende kehalisi võimeid. Enamlevinud tegevusvormid on loodusmatkad, laagrid, õppepäevad, ekskursioonid ja võistlused. Muuhulgas on noorkotkad vaprad looduses üleelamises, tublid laskesportlased ning õpitud teadmisi ja väärtusi oskavad poisid rakendada ka igapäevaelus!

Missioon

Meie missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid eneseteostusvõimalusi isamaalise hariduse kaudu.

Visioon

Oleme Eestimaa noorte esmane võimalus panustada riigikaitsesse!

Mida noortele pakume?

  • Võimaluse leida endale tõelised sõbrad, kellega avastada Eestit ja võimalusel ka välismaad.
  • Vaba aja sisustamist põneva ja seiklusrikka tegevusega. Tule ja pane ennast proovile!
  • Õpitud oskused ja teadmised kuluvad kindlasti ära nii kodus kui ka koolis.
  • Noorte Kotkaste organisatsioonis luuakse oma edule ja väärtustele tugeva baasi!