Tutvustus

Kes on Noored Kotkad?

Noored Kotkad on 27. mail 1930. aastal loodud, Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üle-eestiline vabatahtlik noorteorganisatsioon, kuhu saavad kuuluda noormehed vanuses 7-18 aastat. Noorte Kotkaste tegevus keskendub peamiselt kuuele valdkonnale. Kõige enam pööratakse tähelepanu matkatarkustele ja riigikaitsele ning seejärel igapäevaturvalisusele. Lisaks täiendame noorte ajalooteadmisi, süvendame arusaamist kodanikuõpetusest ja arendame nende kehalisi võimeid. Enamlevinud tegevusvormid on loodusmatkad, laagrid, õppepäevad, ekskursioonid ja võistlused. Muuhulgas on noorkotkad vaprad looduses üleelajad, tublid laskesportlased ning õpitud teadmisi ja väärtusi oskavad poisid rakendada ka igapäevaelus!

Missioon

Meie missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu.

Visioon

Iga noor tervitab võimalust panustada riigikaitsesse!

Mida noortele pakume?

  • Leiad endale tõelised sõbrad, kellega avastada Eestit ja võimalusel ka välismaad.
  • Sisustad oma vaba aja põneva ja seiklusrikka tegevusega. Tule ja pane ennast proovile!
  • Õpitud oskused ja teadmised kuluvad kindlasti ära nii kodus kui ka koolis.
  • Noorte Kotkaste organisatsioonis lood oma edule ja väärtustele tugeva baasi!