Järgukatsed

Järgukatsed on noorkotkaste baaskoolitus, mis koosnevad katsenõuetest, mida on igas järgus erinev hulk, kuid mille valdkonnad on kõigis järkudes samad – matkatarkused, riigikaitse, ohutus, Eesti ajalugu, kodanikuõpetus ja kehalised katsed. Madalaim on VI järk ja kõrgeim I järk:

VI järk – 7–8-aastane noorkotkas,
V järk – 9–10-aastane noorkotkas,
IV järk– 11–12-aastane noorkotkas,
III järk – 13–14-aastane noorkotkas,
II järk– 15–16-aastane noorkotkas,
I järk – 17–18-aastane (k.a) noorkotkas.

Enamlevinumad tegevusvormid, milles järguteemasid käsitletakse, on loodusmatkad, laagrid, õppepäevad ning ekskursioonid.

Omandatud järke tähistavad pidulikul vormil järgutäpid. VI järgu noorkotkal on vormipluusil 1 järgutäpp. Kõrgeima ehk I järgu omanikul on parema rinnatasku kohal 6 järgutäppi.

Järgukatsete sooritamine

Üldeesmärk

VI järgu sisu ja õpik

V järgu sisu ja õpik

IV järgu sisu ja õpik

III järgu sisu ja õpik

II järgu sisu ja õpik

I järgu sisu ja õpik


Järgukatsete veebiõpik Opiq keskkonnas

Noortele Kotkastele on valminud järguõppe veebikeskkond, kus on koondatud kõik vajalik materjal järgmise järgu saamiseks koos ülesannetega.