Järgukatsed

Järgukatsed

Järgukatsed on noorkotkaste baaskoolitus, mis koosnevad katsenõuetest, mida on igas järgus erinev hulk, kuid mille valdkonnad on kõigis järkudes samad – matkatarkused, riigikaitse, ohutus, Eesti ajalugu, kodanikuõpetus ja kehalised katsed. Madalaim on VI järk ja kõrgeim I järk:

VI järk – 7–8-aastane noorkotkas,
V järk – 9–10-aastane noorkotkas,
IV järk– 11–12-aastane noorkotkas,
III järk – 13–14-aastane noorkotkas,
II järk– 15–16-aastane noorkotkas,
I järk – 17–18-aastane (k.a) noorkotkas.

Enamlevinumad tegevusvormid, milles järguteemasid käsitletakse, on loodusmatkad, laagrid, õppepäevad ning ekskursioonid.

Omandatud järke tähistavad pidulikul vormil järgutäpid. VI järgu noorkotkal on vormipluusil 1 järgutäpp. Kõrgeima ehk I järgu omanikul on parema rinnatasku kohal 6 järgutäppi.

Järgukatsete sooritamine

Üldeesmärk

VI järgu sisu

V järgu sisu

IV järgu sisu

III järgu sisu

II järgu sisu

I järgu sisu

Järgukatsete õpperaamatud


Järgukatsete veebiõpik Opiq keskkonnas

Noortele Kotkastele on valminud järguõppe veebikeskkond, kus on koondatud kõik vajalik materjal järgmise järgu saamiseks koos ülesannetega.

Noorte Kotkaste järgukatsete sooritamine

Noorte Kotkaste liikmemaksu tasumise tähtaeg on 31. märts!