Sümboolika ja vormikandmine

Sümboolika ja vormikandmine

Noorte Kotkaste organisatsiooni sümbolid ja tunnus

Noorte Kotkaste organisatsiooni sümboliteks on kotkamärk ja üldlipp. Organisatsiooni tunnuseks on kotkamärk. Kotkamärki näeb näiteks organisatsiooni vormiriietuse peakatte ja varrukaembleemi peal.

Noorte Kotkaste organisatsiooni vormiriietus

Lisaks tunneb noorkotkast ära vormiriietuse järgi. Noorkotkastel on kasutusel on kaks vormirõivastust: Noorte Kotkaste pidulik vorm ja Kaitseliidu noorteorganisatsioonide välivorm. Samuti on noortejuhtidel kasutusel pidulik vorm, mis erineb noorkotkaste pidulikust vormiriietusest, ning välivorm, mis on mõlemal samasugune.

Noorkotkaste pidulik vormiriietus näitab liikme kuuluvust üksusesse, järguastet, ametikohta ning talle omistatud tunnustusi. Pidulik vorm koosneb sinakashallist pikkade varrukatega pluusist, sinisest kaelarätist (rühmal võib olla oma värvides kaelarätt), vormimütsist, tumedatest viigipükstest ja mustadest kingadest. Riietuse juures kantakse musti või tumedaid sokke ning vöörihma, mis on mustast või pruunist nahast või rahvusmustriga kootud vöö.

Noortejuhtide pidulik vormiriietus koosneb sinakashallist kuuest, noorliikmetega sarnastest vormimütsist, valgest pluusist, mustast lipsust, tumedatest viigipükstest või seelikust ja mustadest kingadest. Riietuse juures kantakse musti või tumedaid sokke ning vöörihma, mis on mustast või pruunist nahast või rahvusmustriga kootud vöö.

Välivorm on Kaitseliidu noorteorganisatsioonide liikmetel samasugune. Vormiriietust kantakse Kaitseliidu noorteorganisatsiooni tegevuses osalemisel koos ettenähtud eraldusmärkidega. Välivorm koosneb tumerohelisest riidest jopest, jakist, tuulejakist, pükstest, nokkmütsist ning mustadest saabastest ja talvemütsist. Lisaks kantakse välivormil nimesilti, varrukaembleeme ning ametikohatärne.

Eraldusmärgid

Noorte Kotkaste struktuuriüksuse liikme eraldusmärk vormimütsil on metallist kotkamärk. Kotkamärk kujutab endas kaitseasendis püstiseisvat kotkast, kes hoiab ühe jalaga skautluse sümbolit – liiliaõit, mille keskel on riigivapi kujutis ja teise jalaga linti, millel on tekst “Alati valmis!”.

Vastavalt vormile kannavad Noorte Kotkaste organisatsiooni liikmed vormiriietuse vasakul varrukal varrukaembleemi, mis näitab organisatsioonilist ja piirkondlikku kuuluvust.

Parema rinnatasku kohal paiknevad järgutäpid näitavad Noorte Kotkase õppekava ehk järkude läbimist. Üks järgutäpp tähistab VI ehk kõige madalamat järku ning kuus järgutäppi kõige kõrgemat ehk I järku.

Ametikohatunnusena kannavad liikmed pidulikul vormil vastaval alusel ametikohatärne. Tärn kujutab metalset kuuekandilist tähte, mille keskel asetseb riigivapi kujutis. Eristatakse suurt ja väikest pealikutärni ning need on hõbeda- või kullaläikelised.

Noorkotka erialalisi oskuseid näitavad piduliku vormi paremal varrukal paiknevad erikatsemärgid, mida võib korraga olla kuus. Populaarseimad erialad on matkaja, laskur, sportlane ja meedik.

Noorte Kotkaste piduliku vormiriietuse kirjeldus

Sümbolid, eraldus- ning teenetemärgid

Eraldus- ja teenetemärkide kandmise kord

Kaitseliidu noorteorganisatsioonide välivormi ja eraldusmärkide kandmise kord

Välivormi tutvustus