Kõik erikatsed

Laevamehaanik

Noorkotkas on eelnevalt:

 • sooritanud madruse erikatse;
 • osalenud õppe-väljasõitudel veesõidukiga kokku vähemalt 24 tundi.

Erikatse sooritanu:

 • nimetab võtmete ja teiste oluliste käsitööriistade nimetusi ning oskab neid käsitseda;
 • nimetab mootorite võimsusühikud ja kirjeldab nende suhet;
 • tunneb sisepõlemismootori põhiosi;
 • kirjeldab 2-taktilise ja 4-taktilise mootori üldist tööpõhimõtet;
 • kirjeldab laeva mootori jahutussüsteemi üldist tööpõhimõtet;
 • kirjeldab laeva mootori kütusesüsteemi üldist tööpõhimõtet;
 • kirjeldab laeva mootori õlitussüsteemi üldist tööpõhimõtet ja õlide omaduste erinevusi;
 • kirjeldab laeva rooliseadme üldist tööpõhimõtet;
 • loetleb laeva põhilised tankmahutid või paagid ja nende otstarbed;
 • kirjeldab põhilisi ohutusnõudeid elektriseadmete käsitsemisel;
 • kirjeldab elektrivoolu põhiomadusi ja nimetab mõõtühikud;
 • kontrollib, käivitab ja seiskab väiksema laeva sisemootori;
 • kasutab multimeetrit;
 • ühendab kaks 12 V aku ohutut mulaaži või mudelit rööp- ja jadaühendusse;
 • seab väiksema veesõiduki elektrisüsteemi kaldavoolult pardavoolule ja vastupidi.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

 • vahetab või puhastab sisepõlemismootori ühe filtri;
 • vahetab või võtab lahti ja paneb kokku sisepõlemismootori või mehhanismi lihtsama osa