Pooltuhat laagrilist kogunevad noorkotkaste ja kodutütarde suvisesse suurlaagrisse “Väge täis 2022”

Pooltuhat laagrilist kogunevad noorkotkaste ja kodutütarde suvisesse suurlaagrisse “Väge täis 2022”

Teisipäevast reedeni peetakse Harjumaal Läsnal noorkotkaste ja kodutütarde üle-eestilist suvist suurlaagrit “Väge täis”, kus osaleb ligi pooltuhat inimest.

12.-15. juulini Kaitseväe Keskpolügooni Läsna Teeninduslinnakus toimuvas suurlaagris osalevad kõikide Noorte Kotkaste malevate ja Kodutütarde ringkondade 20-liikmelised esindused üle Eesti. Noorte Kotkaste ja Kodutütarde suvises suurlaagris omandatakse noorte riigikaitseorganisatsiooniga seonduvaid teadmisi ja oskusi. Laager on sel aastal suunatud nooremale vanuserühmale 10-14 eluaastat. 

Lisaks on seekord laagris Kaitseliidu noorte tegemiste ja organisatsioonidega tutvumas külalisesindused Lätist ja Leedust. Noortele korraldavad töötubasid koostööpartnerid Politsei- ja Piirivalveametist, Päästeametist, kaitseväest, Kaitseliidust ja Naiskodukaitsest. Samuti on ks suurlaagris juhendajate hulka kaasatud ka Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia üheksa tudengit, kes sooritavad seal kogukonnahariduse õppekava laagritöö praktikat.

Laager avatakse teisipäeval kell 15.00 piduliku avarisivstusega. Laagri avavad Kodutütarde peavanem Ave Proos, Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm ja laagri peakorraldaja Noorte Kotkaste Viru maleva pealik Peep Puusik.

Ave Proosi sõnul on seekordne suurlaager eriline, kuna osalejateks on noorem vanuseaste ehk liikmed alates 10-eluaastast. “Soovime anda üle-eestilises laagris osalemise unustamatu ja vahva kogemuse juba varakult, nii tekib kohe palju uusi sõpru ka väljaspool oma maakonda ning suurlaagris osalemine annab hoopis teise kogemuse kui väikese pundiga matkamas käimine”, kinnitab Kodutütarde peavanem maakondadest tulnud soovi kaasata just nooremaid liikmeid.

Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm lisab, et suvine suurlaager on vägev kohtumispaik üle Eestimaa kokkutulnud noortele taaskohtumiseks ja uute sõprussidemete loomiseks. “Suvi, sõbrad ja seiklus – need on märksõnad, mis kindlasti käivad suurlaager “Väge täis” kohta ning käeoleval aastal on rõõm näha laagris just noorema vanusegrupi liikmeid, kellest mõni võib saada oma esimest laagrikogemust!” lisab Tamm.

Laagris osalejad saavad panna proovile oma teadmised ja meeskonnatöö oskused. Nelja laagripäeva jooksul saavad laagrilised osaleda mitmes praktilistes töötoas, võtta osa sportmängudest ja meelelahutusprogrammist. Läbi kõigi tegevuste omandavad noored oskusi ja teadmisi, mida saavad tulevikus rakendada noorkotka või kodutütre järgukatsete sooritamisel. Kaitseliidu noortele omaselt toimub majutumine telkides ning kõik tegevused viiakse läbi värskes õhus.

Foto: Karri Kaas