Kaitseliidu noortejuhtide stipendiumid on määratud

Kaitseliidu noortejuhtide stipendiumid on määratud

Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada Kodutütarde ja Noorte Kotkaste vabatahtlike noortejuhtide tegevust Kaitseliidus ning toetada neid enesetäiendamisel. Stipendium antakse välja kord aastas isamaalise hariduse programmi raames kuni 12 stipendiaadile. 


Noortejuhtide stipendiumit võivad taotleda kõik tegevad noortejuhid. Taotlust on võimalik esitada järgmistes valdkondades: kursustel ja koolitustel osalemine (valdkonnad: noorsootöö, pedagoogika, haridustehnoloogia, psühholoogia, ajalugu, riigikaitse), õppereisid (riigisisesed ja -välised), noorsootöö– ja riigikaitsealase kirjanduse soetamine, õppetöövahendite soetamine individuaalseks kasutamiseks (nt sülearvuti, tahvelarvuti, e-luger jne) või muus Kaitseliiduga kooskõlastatud valdkonnas.

Isamaalise hariduse programmijuhi Aare Vesti sõnul on noortejuhtide tunnustamine läbi stipendiumite väga oluline osa isamaalise hariduse programmist „Meede võimaldab end arendada või soetada tegevuseks hädavajalikke vahendeid, tagamaks järjest paremini tehtavat noorsootööd Kaitseliidus. Sel aastal saavad stipendiumi 12 silmapaistvat vabatahtlikku noortejuhti, kelle panus noorteorganisatsioonide tegevusse on olnud märkimisväärselt suur“, kiidab Vest stipendiumisaajaid.

Stipendiumi taotlemine on selleks aastaks lõppenud!

2021. aasta stipendiumisaajad:

Daniel Haab
Eve Orlovski
Jaanika Kikkas
Joonas Poom
Kaarel Kaspar Eit
Kadri Haugas
Kadri Roos
Kaie Pranno
Katrin Kommel
Leiu Lepik
Liisi Pikki
Vaike Niklus

Foto: Gunnar Teas