Purjetaja

Purjetaja

Noorkotkas on eelnevalt sooritanud junga erikatse.

Erikatse sooritanu:

  • nimetab vähemalt kolm võistluspurjeka klassi;
  • nimetab ja osutab svertpaadi või kiiljahi kere ja taglase põhiosad;
  • selgitab teeandmise reegleid purjetamisel;
  • selgitab purjetamist loovimisel, pooltuules, taganttuules, bakstaaktuules;
  • selgitab või näitab purjekaga halssimist, pautimist, luhvamist, vallamist;
  • kontrollib purjeka seisukorda ja valmistab selle veele minekuks ette;
  • trimmib purjeka purje vastavalt tuulele.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

  • osaleb purjetamisvõistlusel;
  • tutvustab rühmakaaslastele väljaõppe põnevamaid õpimomente (või oma teekonda purjespordis).