Kõik erikatsed

Junga

Erikatse sooritanu:

 • selgitab vähemalt kolme enamlevinud merendustava, tõekspidamist või meremütoloogilist isikut;
 • kirjeldab vähemalt kaht tuntud laeva või isikut Eesti mereajaloost ja nende saatust;
 • tunneb mereväe auastmeid;
 • loetleb laevade põhiliigid vastavalt otstarbele;
 • nimetab ja osutab väiksema laeva või kaatri põhiosad;
 • nimetab vähemalt kolm laevameeskonna liikme ametikohta ja selgitab nende ülesannet;
 • loetleb noorkotka piduliku merevormi elemendid ning selgitab merevormiriietuse kandmise nõudeid;
 • nimetab mereilma põhilised mõõdetavad väärtused ja kirjeldamise mõõtühikud;
 • nimetab tuule suundade nimetused laeva suhtes;
 • tunneb kardinaal- ja lateraalsüsteemi navigatsioonimärke värvuse ja otsakujundi järgi;
 • tunneb vähemalt alla 12 m pikkuste laevade käigutulesid;
 • nimetab ja osutab vähemalt kaheksa rumbi-ilmakaart;
 • nimetab vahemaa ja laeva kiiruse mõõtühikuid merel ja võrdleb neid meetermõõduga;
 • tunneb vähemalt nelja signaallippu koos tähendusega;
 • nimetab kolmemastilise laeva mastide nimetused ja tunneb vähemalt kolme erinevat purjetüüpi;
 • nimetab vähemalt kaks erinevat hädasignaali andmise võimalust veekogul;
 • tunneb laeva kinnitusotste nimetusi;
 • selgitab ohutusnõudeid veesõiduki otstega tegelemisel;
 • seob otsa pollarile ja knaapi ning kerib või paneb ülejäägi korralikult kokku;
 • teeb vähemalt neli erinevat sõlme;
 • kasutab viskeliini ja päästerõngast;
 • paneb korrektselt selga päästevesti ja selgitab, millal seda peab kandma.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

 • osaleb õppe-väljasõidul veesõidukiga;
 • paneb koostöös kaaslastega kokku ja võtab kasutusele kummipaadi;
 • asub ohutult sõudepaati, sõidab ja sildub sõudepaadiga ning väljub sellest pärast sildumist.