Valgamaa noorkotkastele riputati kaela oskustevõistluse kuld medal

Valgamaa noorkotkastele riputati kaela oskustevõistluse kuld medal

Nädalavahetusel Ida-Virumaal peeti Kodutütarde ja Noorte Kotkaste iga-aastane oskustevõistlus “Alati valmis!“. Ligi 8-tunnise võistluspäeva tulemusel riputati võidumedal Valgamaa maleva noorkotkaste kaela. Hõbemedali pälvisid Alutaguse poisid ning kolmandale tulid Harju noorkotkad.

Laupäeval, 23. aprillil alanud oskustevõistlus “Alati valmis!” toimus esmakordselt Narvas. Võistluse eesmärk oli pakkuda noortele huvitavat, Noorte Kotkaste järgu- ning erikatsete alaseid teadmisi ja oskusi nõudvat võistlust. Lisaks kontrollida võistkondade võimet täita neile antud ülesandeid ning selgitada välja parimad malevad ja ringkonnad.

Võistkonnad pidid päeva vältel läbima kõik kontrollpunktid, kus nad pidid lahendama etteantud ülesanded, mis nõudsid loovust, nutikust, teadmiseid, kiirust, täpsust ja meeskonnatöö oskust. Punktides oli oluline täita ülesanne ning ülesande ajaline sooritus, mille järgi kujunes paremusjärjestus.

„Alati valmis!“ võistlusest võttsid osa eraldi arvestustes Kodutütarde ringkondade ja Noorte Kotkaste malevate 4-liikmelised võistkonnad. Võistkonnas kaks liiget on vanuses 7–13 aastat ja kaks liiget vanuses 14–18 aastat, et suurendada koostööd nooremate ja vanemate noorkotkaste vahel.

Esmakordselt toimus vabariikliku mastaabiga võistlus Narvas. Võistluse peakorraldaja, Narva piirkonnas töötava Kaitseliidu noorteinstruktori Vladislav Egleti sõnul viis tänuvane rada osalejad seiklema mööda Narva linna. “Ülesandepunktides käies said võistlejad tutvuda Narvaga ning näha meie linna ilusamaid kohti, lisaks said võitlejad panna proovile enda teadmised ja oskused”, lisas Eglet, kes on rahul, et üle saja Eesti noore kogunesid pea kõikidest maakondadest just Ida-Virumaale.

Oskustevõistluse“ Alati Valmis“ korraldas Kodutütarde ja Noorte Kotkaste esindus, viis läbi Noorte Kotkaste Alutaguse malev, Kodutütarde Alutaguse Ringkond koostöös Kaitseliidu Alutaguse maleva ning koostööpartneritega. 

Noored Kotkad on Kaitseliidu noorteorganisatsioon, mille tegevuse eesmärk on isamaalises vaimus kasvatada noormehed vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks.

Vaata ka pildigaleriid.