Noored Kotkad ja Kodutütred toetavad noorte omaalgatuslikke projekte

Noored Kotkad ja Kodutütred toetavad noorte omaalgatuslikke projekte

Alates 2021. aastast korraldatakse isamaalise hariduse programmi raames noorte omaalgatuslike ideede toetuse ehk NOT taotlusvoore. Noored saavad rahastust taotleda erinevate noortele suunatud sündmuste korraldamiseks poolaasta jooksul kuni 2000 € ulatuses.

NOTi eesmärk on toetada noorte poolt algatatud ideede väljatöötamist ja elluviimist. Meede arendab noorte projektide kirjutamise ja elluviimise oskust, meeskonnatööd, ajaplaneerimist, eelarve koostamise, jälgimise ja analüüsimise oskust. Toetuse eraldamise kaudu arendadatakse noorte planeerimis- ja juhtimisoskust.

Äsja lõppenud 2022 esimese poolaasta projektirahastuse taotlusvoorus otsustas viieliikmeline komisjon toetada 13 noorteprojekti. Noored korraldavad matku, laagreid, tutvustavad Kodutütarde ja Noorte Kotkaste tegevust oma eakaaslastele väljaspool organisatsiooni, tutvuvad Eesti Kaitseväe väeosadega, õpivad esmaabi andmist ning korraldavad malevates koostööüritusi.

Järgmise vooru taotluste tähtaeg on 1. mai 2022.

Täpsemat infot uuri oma noortejuhilt või -instruktorilt.