Mine tagasi

Aasta 2022 Noorte Kotkaste noortejuhi nominendid

28. jaanuar 2023 - Konkurss

KADRE MAALMA

Alutaguse malev

Kadre on Noorte Kotkaste Alutaguse maleva kõige pikaajalisema staažiga noortejuht, kelle kogemustele ja heale juhtimisoskusele võib alati kindel olla ning keda võib alati usaldada. Kadre usub, et õpetada saab eeskuju ja mitte jutu, vaid tegude kaudu. Ta on oma rõõmsa meele, hea organiseerimisvõime ja sportlikkusega eeskujuks nii noorkotkastele kui teistele noortejuhtidele. Ta on enamuste maleva ürituste korraldaja. Samuti abistab võimalusel ka teisi noortejuhte ürituste planeerimisel. Lisaks on Kadre aktiivne naiskodukaitsja, kes on läbinud mitmeid kordi patrullvõistluse „Erna retk“.

RAILI UMDA

Harju malev

Raili tööd noortejuhina ilmestab järjepidev iganädalaste koonduste läbiviimine, kohaliku kogukonna ja omavalitsusega koostöö võimaluste leidmine ning venekeelsete noorte kaasamine organisatsiooni tegevustesse. Selle tulemusel on Raili loonud Kallaverre rühma, mille kohalik kogukond on väga hästi omaks võtnud. Kallavere rühmal on ka ühena esimestest välja töötatud oma rühma embleem. Raili eestvedamisel on korraldatud erialalaagreid ja koostööüritusi teiste Harjumaa rühmadega. Raili on alati oma noorte jaoks olemas ja valmis koos nendega nii tulest kui veest läbi minema.

MERIKE EINMA

Järva malev

Merike on toetav, sõbralik ning silmapaistev noortejuht. Lisaks luurevõistluste ja matkamängude korraldamisele annab ta suure panuse noorte ettevalmistamiseks võistlusteks kui ka üldisemalt elus hakkamasaamiseks. Suure loodusesõbrana viib just Merike läbi laagrite selleteemalisi töötubasid ning võistlustel kontrollpunkte. Ta juhendab noorte loov- ning uurimustöid ning toetab neid kõikjal, kus tema abi vajatakse.

INDREK EENSALU

Jõgeva malev

Indrek on väga pikaaegne noortejuht ning teist ametiaega järjest Noorte Kotkaste Jõgeva maleva pealik. Nende aastate sisse on jäänud ka Jõgeva rändinstruktori koha loomine, mille loomisprotsessi Indrek aktiivse Põltsamaa kogukonnaliikmena panustas. Indrek korraldab iga-aastaselt maleva suurimat spordisündmust Kamari laskejooksu ning tema juhitud Kamari rühm on läbi aegade olnud üks maleva aktiivseimaid. Koos noortejuhist kaasaga on nad üles kasvatanud juba mitu põlvkonda noorkotkaid ja kodutütreid ning järelkasv noortejuhtide sekka on tulemas ka nende endi perekonnast.

RAIGO ÕIGLAS

Lääne malev

Raigo on Noorte Kotkaste Lääne maleva pealik, kes samaaegselt tegutseb rühmapealikuna lausa kahe rühmaga – Mustad Tiigrid ja Vormsi Viikingid. Noortega tegelemisel paneb ta erilist rõhku välitegevusele, samuti koostööle Kaitseliidu malevaga ja Naiskodukaitsega. Raigo eeskujul, motiveerimisel ja noorte kaasamisel Kaitseliidu üritustele on viimasel aastal tema rühmast Kaitseliitu astunud 9 noorkotkast. Lisaks on ta alati abiks maakondlike ürituste ja teiste rühmade välilaagrite korraldamisel. Laagrite ja matkade korraldab suure kirega, kõik peab olema põnev, kaasahaarav, praktiline ja samas ka piisavalt raske.

SVEN LEIT-TEETLAUS
Pärnumaa malev

Sven on noortejuht, kellele võib alati loota ja temale antud ülesanded saavad lahendatud parimal võimalikul moel. Tihti ei pea talle ülesandeid andma, vaid ta küsib neid ise. Ta osutab alati probleemkohtadele, vaidleb, küsib üle ja lahendab ülesande laitmatult. Tema rühma noored peavad temast väga lugu ning ta on hinnatud ka lapsevanemate seas, kes tema eestvedamisel toimuva laskurringi kohta ütlevad: „Ilma Svenita ei oleks seal nii palju noori püsima jäänud“.

AINIKA MÄGI
Põlva malev

Ainika on kogenud noortejuht ja naiskodukaitsja, omamoodi majakas – eeskujuks noortele ja noortejuhtidele. Ainika suurimaks panuseks on tema haruldane oskus järjepidevalt Kaitseliidu tegevusse haarata uusi ja samas hoida aktiivselt tegevuses ka seniseid rühma liikmeid. Selleks kirjutab ja korraldab ise IHP-projekte ja juhendab oma noori NOT-projektide kirjutamisel ja läbiviimisel. 38 noorkotka ja 37 kodutütrega tegeledes leiab ta aega ka teiste rühmade noortele ning kaasab organisatsiooni tegevusse ka Ukraina noori õpetades neile seeläbi eesti keelt. 2022.a suurpingutuseks oli Ainikal maakondliku nooremate noorkotkaste ja kodutütarde matkamängu korraldamine.

LEINO PRIIMÄGI
Rapla malev

Leino on noortejuht, kes oskab rääkida noorte keeles ja teha asjad neile lihtsalt selgeks ning visata noortega ka nalja. Hoolimata lühikesest tegevusajast on Leino näidanud üles pühendumust ja soovi korraldada noortele väga kaasahaaravat ja sisukat väljaõpet. Sel aastal läbis ta vabatahtliku noortejuhi kursuse, mille praktikalaagri otsustas korraldada Saaremaal, oma kodukohas. Kaitseliidu noortetöö on Leinot inspireerinud läbima riigikaitseõpetaja kursust ning asuma õpingutele Tallinna Ülikooli eripedagoogika erialal. Tema jaoks ei ole olemas võimatuid asju, vaid alati leidub kuskil hea lahendus.

AIVAR KRUSTA
Saaremaa malev

Aivari aastatepikkuse noortetöö tulem Saaremaal on see, et noorkotkad suudavad ise oma väljaõpet planeerida, korraldada ja nendest ka aktiivselt osa võtta. Aivar on loonud noortest endale meeskonna. See töö on nõudnud juhilt palju energiat, teadmis ja oskusi, eelkõige aga missioonitunnet ja eneseohverdamist. Saaremaa noorkotkad hoiavad au sees isamaalisi väärtusi ning mõistavad vabaduse hoidmise vajadust. Noorte süsteemne kaasamine kannab täna vilju – nad suudavad ise ennast juhtida ning tagada organisatsiooni jätkusuutlikkuse korraldades oma eakaaslaste hulgas nö sõbravärbamist. Head asjad müüvad ennast ise!

ENNO TEITER
Sakala malev

Enno on aastaid tegutsenud Viljandimaa noortega, ergutanud neid tervislikkusele ja süstinud neisse isamaalisust.  Enno toetavat õlga on tunda seal, kus vaja inimesi kokku kutsuda, koos hoida ja innustada. Noortejuhina on ta oma põhimõtetega hea eeskuju kõigile. Kaitseliitlasest noortejuhina on kapten Enno Teiter konkreetne, asjalik ja sõnapidaja mees, kes on alati valmis teisi abistama ega hoia oma oskusi, teadmisi ja kogemusi vaka all. Käesoleval aastal on Enno panustanud oma rühma tegevustele lisaks olulisel määral teistes Kaitseliidu Sakala maleva allüksustes, viies läbi koolitusi ja osaledes õppustel.

SERGEI RJABÕŠKIN

Tallinna malev

Sergei on mees, kes tuli nägi ja võitis. Lisaks igapäevasele tööle Tallinna maleva kõige nooremate liikmetega ei pea ta paljuks toetada maleva noori vabariiklikel üritustel või laagrites. Ukraina sõja algusest, kui Eestisse jõudis lugematul hulgal põgenikke, oli Sergei see mees, kes leidis, et tema võimalus panustada nende integreerimisse Eesti ühiskonda on lisaks oma tavapärasele rühmale moodustada ka Ukraina rühm. Rühma tegevuskestvus polnud erinevatel põhjustel pikk, kuid Sergei pühendumus neile oli märkimisväärne. Oma rühma on kaasanud Sergei just kõige nooremad noormehed. Nii leidub tema rühmas noormehi, kes veel koolipinkigi pole jõudnud, kuid teavad VI järgu tarkusi une pealt.

ALEKSANDER MURRE

Tartu malev

Aleksander on suurepärane näide sellest kuidas noorkotkast saab noortejuht. Töö ja isiklike laste – neid on kolm – kõrvalt jaksab vedada rühma, taotleda vahendeid isamaalise hariduse programmist ja juhendada rühmas ametisse määratud salgapealike. Sass, nagu teda kutsutakse, on oma rühma poistele rühmapealik, instruktor, juhendaja, mentor ja eeskuju. Ta on mees, kelle jaoks on igale olukorrale lahendus ning tal on eriline oskus näha olukordi nurkade alt, mida teised ei näe. Sass teeb rohkem kui temalt noortejuhi ametikohustuste näol nõutud või oodatud on. Ta aitab alati oma nõu ja jõuga kõiki noorkotkaid kui ka kodutütreid.

TÕNU VAHTRA

Valgamaa malev

Tõnu alustas oma tegevust noorkotkana ning oli juba siis koonduste ja laagrite organiseerija ning võistlustel osaleja. Tõnu ei oota kuni tegevused ja sündmused temani jõuavad, vaid on korraldamisel varakult meeskonnas ning tihti üks põhiline organiseerija. Tõnu leiab alati õige lähenemisviisi erinevas vanuses noortele ja oskab nendega töötada. Tal on annet ja pühendumust lahendada erinevaid probleeme, suunates, andes nõu ja juhendades noori lahendusi leidma. Tänu temale oskavad noored seada eesmärke, saada üle raskustest ning austusega suhtuda oma kaaslastesse ja lähedastesse. Ta on üks neist noortejuhtidest, kelle puudumist kohe tunda on.

KRISTJAN LAUBHOLTS 

Viru malev

Kristjan on aktiivne ja innustav noortejuht. Tema rühmas toimuvad regulaarselt koondused ja rühmalaagrid, osaletakse matkadel ja võistlustel. Kristjan on empaatiline ja hooliv, kuid ta suudab alati säilitada külma närvi ja ekstreemsetes olukordades rahulikult reageerida. Olles hariduselt meedik ja hingelt maailmaparandaja püüdleb Kristian selle poole, et kõik oskaksid üksteist aidata ning pöörab esmaabi õpetamisele suurt tähelepanu. Kristjan oskab asju planeerides näha probleemkohti ja pakkuda välja lahendusi nende vältimiseks. Ta ei oota, et ülesanded tuleks tema juurde, vaid on valmis ise tegutsema ja panustama. Kristjan on meeskonnakaaslane, kellega läheks iga kell luurele.

JANA KÄHR

Võrumaa malev

Jana on Kaitseliidu Võrumaa maleva liige 1998. aastast. Tal on jätkunud tahtmist, jõudu ja energiat kõik need aastad aktiivselt rühmatöös tegutseda ja aidata maleva/ringkonna ürituste korraldamisel ja läbiviimisel. Janale meeldib noori õpetada. Teda motiveerib nende areng, teotahe ning rohke osavõtt laagritest. Jana on väga aktiivne rühmapealik ning oma rühma noortele suureks eeskujuks. Et mitmekesistada rühmategevust on Jana terve aasta vältel kirjutanud isamaalise hariduse programmi projekte ja neid ellu viinud. Tema on noortejuht, kelle suust ja tegudest kõlab organisatsiooni juhtlause “Alati valmis!”