Mine tagasi

“Aasta noorkotkas 2021” nominendid

4. veebruar 2022 - Konkurss

EGERT HÜTT
Alutaguse malev

Foto: Deiv Bogens

Egert Hütt on kohusetundlik noorkotkas, kes on alati valmis aitama seal, kus abikäsi vajatakse. Ta on eeskujuks kaaslastele ning aktiivne üritustel osalema ning korraldamises kaasa lööma. 2021. aastal võttis Egert osa pea kõikidest Noorte Kotkaste Alutaguse maleva ja oma rühma matkadest, õppepäevadest, võistlustest ja muudest üritustest. Egert armastab sporti ning on kuulunud NK Alutaguse maleva esindusvõistkondadesse.

KREGOR LATT
Harju  malev

Foto: Liisa Laur

Kregor Latti iseloomustab enim tema soov ennast erinevatel militaarvõistlustel proovile panna. Samas aitab ta kaasa ürituste korraldamisel ja nooremate noorkotkaste juhendamisel. Kui Kregor oma sõna annab, siis lubatu saab alati tehtud ning seda hästi ja eeskujulikult. Kregor on osalenud KL Tallinna maleva SERE laagrites, läbinud sukeldumise kursuse ning hetkel on käsil salgapealiku kursus, kus ta samuti innukust ja häid juhioskusiüles näitab. 

LEHOLA VAARPUU
Jõgeva  malev

Foto: Erakogu

Lehola Vaarpuu on aktiivne noorkotkas juba 7. eluaastast alates. Hea sportlik vorm ja vastupidavus on tema peamiseks tunnuseks. Huvi militaarteemade ja kodumaa vastu köidab noormeest juba maast madalast. Lehola võtab alati osa ka kõige keerulisematest ja raskematest tegevustest, et ennast ikka proovile panna. Hambad ristis ja pisar silmanurgas on Lehola valmis pingutama kuni viimse jõuvaruni ning siis raporteerima “Alati valmis!”

ANDRES KALLE
Järva  malev

Foto: Urmas Glase


Andres Kalle on aktiivne ja isamaaline noorkotkas, kelle südameasjaks on riigikaitse tutvustamine kaasõpilaste hulgas. Lisaks noorkotka tegevusele osaleb ta KL Järva maleva Roosna-Alliku üksikkompanii tegevuses, täiendades oma erialaseid teadmisi ja oskuseid ning muuhulgas tutvustades kaitseliitlastele noorkotkaste  tegevust.  Kindlasti saab temast väärikas täiendus Järva maleva ridades.

MÄRT ÕIGLAS
Lääne malev

Foto: Silver Hinno

Märt Õiglas on noorkotkas, kellel on alati palju häid ideid. Märdi algatusel loodi 2021.a noorkotkaste rühm Vormsi saarel. Ta käis kõikidel kokkusaamistel ise kaasas ja tutvustas õhinaga noorte tegevusest Kaitseliidus. Märt on aktiivne ka Kaitseliidu väljaõppeüritustel nii osalejana kui abilisena. Suurõppusel Orkaan on Märt juba tuntud – teda kaasatakse ja talle usaldatakse erinevaid rolle. Lisaks kuulus Märt sel aastal vabariikliku Mini-Erna võitjameeskonda.

KARL-KRISTJAN ILUS
Põlva malev

Foto: Sirelin Ilves

Karl-Kristjan Ilus on sihikindel ja kohusetundlik noorkotkas, kes Põlva NK/KT noortekogu liikmena on panustanud piirkonna noorkotkaste tegevuse rikastamisse mitmete ürituste korraldajana.  Maakondlikes laagrites annab ta noorematele edasi järgukatsete teadmisi, võistlustel annab endast alati viimase ning osaleb ka KL Põlva maleva väljaõppes. Karl-Kristjan on nii tegude kui isikuomaduste poolest luureleminekuks igatahes parim valik.

MARKUS KALJUR
Pärnumaa  malev

Foto: Mari-Liis Kaljur

Markus Kaljur on vaieldamatult Pärnumaa aktiivseim ja tublim noorkotkas. Mitmekülgse noormehena on ta suutnud õppimise ja kõikide oma hobide (tipptasemel sport, rahvatants, pillimäng) kõrvalt leida piisavalt aega Kaitseliidu ja Noorte Kotkaste tegevuseks. Ta on osalenud pea kõigi oma rühma ja maleva üritustel ning paistnud alati silma oma tegususega. Taibuka ja targa noorkotkana on ta rühmapealikule suureks toeks. 

ROMET METSSALU
Rapla malev

Foto: Markus Sein

Romet Metssalu on 2021. aastal maakonnas aktiivseim noorkotkas. Romet on hoolas, abivalmis ja sõbralik. Hea meelega õpetab ja jagab oma teadmisi noorematele noorkotkastele ja kodutütardele, kellele leiab alati huvitavat ja jõukohast tegevust. Romet tahab end proovile panna nii laagrites kui matkadel, on valmis kaasa lööma rühma tegevuse korraldamisel. Pakub välja oma ideid ja viib need ka ellu. Lisaks panustab ka KL Rapla maleva ja NKK Rapla ringkonna tegemistesse. 

MARK LONKS
Saaremaa malev

Foto: Aivar Krusta

Mark Lonks on innukas noorkotkas, kes tegutseb kõigi heaolu nimel. Kui tema käest küsida, kas ta saab tulla appi, siis vastuseks on: „Millal peab kohal olema?“. Mark on oma tegevustes põhjalik ja kohusetundlik. Aja jooksul on Markist saanud noorkotkas, kes lisaks tegevuste läbiviimisele ja juhtimisele on võimeline juhtima ja lahendama ka konfliktsituatsioone ning grupitöid. Marki iseloomustab aktiivsus, riigikaitseline tahe ning teadlik sisemine motivatsioon panustada noorkotkaste tegevusse. 

MIKK PINSEL
Sakala  malev

Foto: Markus Sein

Mikk Pinsel on võistlushimuline noorkotkas, kelle suureks kireks ning väljakutseks on laskesport. 2021.aastal on ta erinevatel võistlustelt koju toonuid mitmed medalid. Tema julgustus, eeskuju ja kaasabi on laskespordiga tegelema meelitanud ka mitmed noorkotkastest malevakaaslased. Hea meelega jagab ta oma teadmisi ja kogemusi noorematega. Mikk on hea meeskonnamängija ning valmis alati kaasa lööma, kui ühiselt tuleb väljakutsetele vastu astuda.

HUGO POHLAK
Tallinna malev

Foto: Erin-Iris Hellermaa

Hugo Pohlak on asjalik noorkotkas, kes kui vaja, osaleb võistlustel, kui vaja, viib koondust läbi, kui vaja, toetab rühmapealikku projektide kirjutamisel ja läbiviimisel. Nii on ta 2021.aastal osalenud nii IHP kui noorte omaalgatusprojektide kirjutamisel ja elluviimisel. Covid-olukorra algusest alates on Hugo otsinud võimalusi anda oma panus ühiskonna heaks ning leida võimalusi haiglas vabatahtlikuna töötada. Hugo on vastutustundlik noormees, kes au ja uhkusega organisatsiooni esindab.

HOLGER MEERITS
Tartu  malev

Foto: Julia Siimberg

Holger Meerits on noorkotkas, kes sobib kokku oma rühma loosungiga ,,Tahan ja jõuan!”. Teda võib näha nii laagrites kui ka koondustel, nii matkal kui vaatlusposti rajamas, nii vestlusringis kui väljaõppel tööd rassimas. Ent kõige selle tahte ja jõuga käib käsikäes ka veel miski – tema muhe olek, mis teeb temast noormehe, kes on igasse seltskonda oodatud. Tihti juhtub, et Holger viskab muheda nalja, kuid juba järgmisel hetkel lööb käed külge seal, kus töö vajab tegemist.  

SILVER OSTRAT
Valgamaa  malev

Foto: Maiken Kutsar

Silver Ostrat on noormees, kes ei oota, et tegevused ja sündmused sülle potsatavad, ta korraldab neid ka ise. Silver paistab silma heade mõtetega ning oskab õpitud teadmisi noorematele edasi anda huvitavalt ja kaasahaaravalt. Silver aitab komplekteerida Valgamaa noorkotkaste ja kodutütarde võistkondi nii maakondlikele kui vabariiklikele võistlustele. Aktiivselt otsib ta nii endale kui oma rühmakaaslastele võimalusi osalemiseks erinevatel üritustel ja Kaitseliidu tegevuses.

RAINER AIT
Viru malev

Foto: Tiit Poom

Rainer Ait on rahulik ja enesekindel noorkotkas ning tema eeskuju kandub edasi ka rühmakaaslastele. Ta oskab võtta juhi rolli ning tõsta rühmakaaslaste moraali. Kui vaja, on ta alati kohal ning tema peale võib loota. Lisaks noorkotka tegevusele võtab ta osa KL Viru maleva võistlustest ja õppustest, mängib trombooni Kunda linnaorkestris ning tunneb sügavat huvi sõjaajaloo vastu. 

RANEK HAABSAAR
Võrumaa malev

Foto: Ivar Haabsaar

Ranek Haabsaar on sõnapidaja, meeskonnamängija ja teistega koos tegutseja. Valitud alati  vabariiklike rännakute ja matkavõistluste meeskonda. Aasta jooksul on ta juhendanud maakondlike laagrite töö- ja õpitubade tegevust, viinud ise läbi rühmakoondusi ning olnud abiks oma rühma laagrite korraldamisel. Ranek võtab osa Võrumaa kodutütarde ja noorkotkaste noortekogu tööst, mis on eeskujuks noortekogudele üle Eesti.