Mine tagasi

“Aasta noorkotkas 2022” nominendid

28. jaanuar 2023 - Konkurss

MARKO VAHT
Alutaguse malev

Marko on noorkotkas, kelle enda sõnul on organisatsiooniga liitumine olnud üks kõige elumuutvamaid samme – tänu sellele on ta õppinud enda eest seisma, käituma nii nagu peab käituma iga Eesti kodanik ja tundma ennast osana suurest kotkaperest. Marko on asendamatuks abiks rühmapealikule, aidates koonduste ja laagrite läbiviimisel. Noorkotkana on Marko õppinud erinevaid juhtimisoskusi ehk kuidas olla iseseisev ning ületada erinevaid takistusi nii otseses kui ka kaudses mõttes. Markol on omandamisel noorkotka II järk ning eesmärk on enne noorkotka piirvanuse täitumist ka I järk omandada.

ANDREAS IDAVAIN
Harju malev

Andreas on noorkotkas, kes julgeb võtta vastutust ning talle saab usaldada ülesandeid ilma, et peaks kahtlema tema võimes tulla toime mistahes olukorras. Andrease üheks edulooks 2022 aastal oli NOT projekti raames toimunud võistluse „Välkrännak“ korraldamine, mis õnnestus suurepäraselt ning sai osalejatelt kiitva tagasiside. Andrease kireks ongi erinevad patrullvõistlused. Võistlusele eelneb tema juhtimisel alati põhjalik ettevalmistus ning oluliste teadmiste ja oskuste ülekordamine. Poodiumikohti on saavutatud nii vabariiklikel kui rahvusvahelistel võistlustel. Praegu asendab Andreseas oma ajateenistuses olevat rühmapealikku, tagades sel moel rühma tegevuse jätkumise.

ROBI ABEL
Järva malev

Robi on väga aktiivne noorkotkas, kellega noortejuht jõuab vaevu sammu pidada. Ta haarab ohjad, kui soovib tulemusi saavutada või näiteks osaleda võistlusel või laagris, mis mõeldud vanemale vanusegrupile. Ta ei jää ootama, et keegi tema eest välja astuks, ta teeb seda ise. Võistlustel näitab ta üles erakordset visadust lõpuni välja. NOT projekti raames korraldas Robi kooli loovtööna noorkotkaste laagri. Robil on läbitud III järk ja ta on sooritanud luuraja, laagrikorraldaja, laskuri, pioneeri ja matkaja erikatse.


RAINIS AASMAA

Jõgeva malev

Rainis on silma paistnud kui noorkotkas, kes ei oota, et talle asjad kandikul ette tuuakse, vaid on valmis ise panustama. Organisatsiooni poolt pakutavatest sündmustest võtab Rainis igal võimalikul juhul osa. Ta kuulub Jõgevamaa noorkotkaste ja kodutütarde noortekogusse, kus on noortekogu aseesimees. 2022. a korraldas Rainis Jõgevamaa Gümnaasiumi loovtöö raames noorkotkastele ja kodutütardele õppelaagri, kus ööbiti välitingimustes, valmistati sööki priimusel ning läbiti maastikul seiklusmäng, lisades sinna vürtsi varustades osalejad air-soft relvade ja muu vajamineva varustusega.

EWERT RASMUS MEISTER
Lääne malev

Ewerti kohta saab öelda, et ta on õpikunäide ühest eeskujulikust noorkotkast. Väikesest 1.klassi poisist, kelle ninaots ei ulatunud veel vaatetorni piirdeäärest üle vaatama, on tänaseks kasvanud esinduslik noormees. Juhid ja õpetajad on teda iseloomustanud abivalmi, alati kohal oleva, julge, ettevõtliku noorena, kelle peale võib loota ja keda kaasatakse abilisena ürituste korraldamisse. 2022.aasta läbis Ewert salgapealiku koolituse ning on määratud oma rühmas üheks salgapealikuks. Teistele teadmiste jagamist peab Ewert väga oluliseks. Tema lemmikvaldkonnad, mida ta ka noorematele ametivendadele edasi õpetab on vormikandmine, rividrill ja matkatarkused.

MARTEN LEOSK
Pärnumaa malev

Marten on sõna otseses mõttes organisatsiooni alustala. Rühmakaaslased iseloomustavad teda kui vaikset, aga asjalikku poissi. Vanemad noorkotkad kutsuvad teda GPSiks – anna talle kaart ja kompass ning ütle, kuhu minema peab ning sellesse kohta ta ka jõuab. Martenil on praegu käsil III järgukatse omandamine. Marten osaleb aktiivselt kõikidel üritustel ning noortejuhtidel on raske meenutada, milliselt ürituselt ta viimati puudus. Oma eeskujuga nakatab ta kõiki rühmakaaslasi ja on alati olemas, kui tema abi on vaja. Marten on noormees, kelle üle võivad uhkust tunda tema naiskodukaitsjast ema, kaitseliitlasest isa, rühmapealik ja terve organisatsioon.

HARRI SIKKA
Põlva malev

Harri on väga pühendunud noorkotkas. Ei toimu maakonnas laagrit või sündmust, kuhu poleks Põlva Noorte Kotkaste ja Kodutütarde noortekogu üht aktiivsemat liiget appi kutsutud ja kus Harri poleks osalenud, kas siis instruktori või salgapealikuna või vastutegevuse liikmena. Noortekogu koosseisus oli ta 2022. aastal Põlva NOT laagri SiLuMa, PõSa rännaku ja esmaabikoolituse üks eestvedajatest. Koos Sakala malevaga sai õppuse Siil 2022 formeerimismeeskonnas tegutsemise kogemuse ning rahvusvahelise kogemuse militaarlaagrist Žalgiris 2022. Lisaks ka tubli esinemine hinnatud tiimiliikmena erinevatel militaarvõistlustel, krooniks Mini-Erna II koht. Harrile on omistatud II järk.

HENRY HAUG
Rapla malev

Henry on pühendunud noorkotkas, kellel on huvi looduse, matkamise ja metsatarkuste ning üldse on tal tohutu teadmistejanu. Ka siis, kui tema rühmal puudus rühmapealik, oli Henry kohal üritustel, õppustel või laagrites, matkamängude kontrollpunktides või vabariigi aastapäeva auvalves. 2022. aastal läbis Henry salgapealiku kursuse ning ta valiti rühmas ka üheks salgapealikuks. Rühmapealikule on noormees toeks nii koonduste ja matkade läbiviimisel kui rühma tegevuste planeerimisel. Oma koolis viis ta algklassidele läbi Noorte Kotkaste ja Kodutütarde organisatsioone tutvustavad infotunnid. Ikka selleks, et tekitada huvi organisatsiooni vastu, mille kasulikkuses ja vajalikkuses on ta ise sügavalt veendunud.

MARKUS VAHA
Saaremaa malev

Markus Vaha on kiire mõtlemisega, ustav ning eeskujulik noorkotkas, kes ei kohku tagasi äkilistes olukordades ja võtab igast õppetunnist mingi tarkusetera kaasa. Noormees on olnud organisatsiooni liige 9 aastat ja on nende aastatega jõudnud pea igasse Saaremaa laagrisse ja on juba pool Eestit jõudnud noorkotkana läbi matkata. Märkimisväärsed on tema topograafia oskused ja oskus olla liidri rollis. Markus on läbinud liidrikursuse ning sellel aastal panustab samal kursusel juba instruktorina, et oma laia kogemuste ja teadmiste pagasit teistegagi jagada.

JÜRGEN AAS
Sakala malev

Jürgen on oma rühma üks salgapealikest. Alati abivalmis ja suureks abiks nii rühmapealikule kui ürituste läbiviijatele. Koondustel aitab koolitada nooremaid rühma liikmeid, on alati sõbralik ja toetav. Oskus positiivse suhtumise abil välja tulla keerulistest olukordadest on Jürgeni puhul imetlusväärne. Organisatsiooni väliselt on Jürgen aktiivne sportlane. Muusikaline tegevus on samuti kasuks tulnud, Jürgeni esinemised on rikastanud erinevate aastapäevade tseremooniaid. Jürgeni suureks hobiks on fotograafia. Rühma üritustel on rühmapealikul alati hea fotograaf olemas. 

RICHARD VACHTEL
Tallinna malev

Richard on noorkotkas aastast 2015, selle aja jooksul on ta omandanud III järgu ja hulgaliselt erialamärke. Tänu kiirele õppimisvõimele on tal rohkelt kasulikke teadmisi ja oskusi. Ta aitab korraldada laagreid ja koondusi nii uutele kui ka vanematele rühma liikmetele. Oma erialateadmisi jagab ta piirkondlikel õppepäevadel näiteks sidepidamises, luuramises, matkamises. Lisaks on ta laagrites väga hinnatud staabiliige olles rühma IT-spetsialist. Samuti tegeleb Richard rühmas infohaldusega rühmapäeviku osas, kirjutades erinevaid projekte, tegeledes rühma sotsiaalmeediaga ning aidates esildiste kirjutamisel.

OSKAR RAUDNAGEL
Tartu malev

Oskar on initsiatiivikas noorliige, kellega saab üritustel arvestada nii kontrollpunkti läbiviijana, rühmapealiku abina kui ka võrdväärse instruktorina õppepunktis. Ta on rühmakaaslaste poolt aktsepteeritud salgapealik ja allüksuse pealik maleva üritustel. Oskar julgeb vastutada nii inimeste kui olukordade eest ja sündmuste korraldamisel keskendub terviku loomisele. Tema kohta on öeldud: „Oskar on selle aasta jooksul lõplikult „heade poolele“ üle tulnud. Plõksivast ja krutskeid täis pubekast on saanud salgapealik, kes võtab vastutuse ja juhendab nii nooremaid kui omavanuseid.“

SIVERT RAIDE
Valgamaa malev

Sivert on noormees, kes väärtustab sõnapidamist. Ta on väga kohusetundlik ja põhjalik, aga ka tasakaalukas ja empaatiline. Sivertile võib julgelt usaldada erinevaid ülesandeid ja ta saab nendega kenasti hakkama. Sivertile on omistatud noorkotka II järk ja ta on sooritanud luuraja, suusataja, pioneer, laagrikorraldaja ja näitleja erikatse. Sivert on Kaitseliidu juunioride meister males ning seda oskust jagab ta nii teistele Kaitseliidu noortele kui tegutsedes Valgas maletreenerina.

TANEL TRASBERG
Viru malev

Tanel on viisakas, tasakaalukas ja õppimishimuline noormees. Ta on alati olnud väga aktiivne ja võtnud osa pea kõigist rühma ja maleva tegevustest. Tanel on hea meeskonnamängija ja teda ei heiduta raskused. Ta julgeb vastu võtta ka keerulisi väljakutsed ega karda vaeva näha ja pingutada, kui püüdleb eesmärgi suunas. Lisaks tegevusele Noorte Kotkaste Viru malevas on Tanel osalenud ka koostööharjutustel Kaitseliidu Viru malevaga. 2022 aastal oli Tanelil lisaks väga vastutusrikas ülesanne – olla rahvusvahelise patrullvõistluse Admiral Pitka Recon Challenge 2022 ühe kontrollpunkti eest vastutav. Ta sai selle ülesandega suurepäraselt hakkama.

LAURI SAAL
Võrumaa malev

Lauri on noorkotkaks astumisest saati olnud väga aktiivne ja huvitatud organisatsiooni tegevusest. Ta on osa võtnud peaaegu kõikidest rühma tegevustest ning maakonna üritustest. Laurit hinnatakse väga meeskonnaliikmena – kui on vaja võistkond välja panna, langeb valik Laurile. Lauri on alati abiks ja toeks oma rühma laagrite korraldamisel ja läbiviimisel. Laurile on omistatud noorkotkaste IV järk ning ta on sooritanud pioneeri, muusiku, sportlase, matkaja ja laskuri erikatse. Lauri ise ütleb, et noorkotkaks olemine on andnud talle iseseisvust, enesekindlust ja otsustamise julgust. Samuti väga palju teadmisi, uusi sõpru, kogemusi ning häid mälestusi.