Mine tagasi

“Aasta noorkotkas 2023” nominendid

24. jaanuar 2024 - Konkurss

ANDRE TIHANE
Alutaguse malev

Andre on abivalmis ja tähelepanelik noorkotkas, kellele on omistatud Noorte Kotkaste III järk ning päästja ja sportlase erialamärk. Andre võtab aktiivselt osa kõikidest rühma üritustest ning on eeskujuks noorematele. Ta panustab ka koos kaaslastega rühmategevuse läbiviimisse ning nooremate liikmete õpetamisse. Rühmapealikule on ta abiks riviõppe läbiviimisel. Väljaspool organisatsiooni osaleb ta aktiivselt päästeringis ja tegeleb võrkpalliga. Andre vanemad on väga toetavad tema noorkotka tegevuses. 


ALLEN LARIN
Harju malev

Allen ei ole lihtsalt tubli noorkotkas, vaid noormees, kes panustab kogu oma vaba aja, oskused ja südame Noorte Kotkaste organisatsiooni. Ta on kohal igas laagris ning aitab kaasa ka nende korraldamisel. Kui Alleni rühmapealik oli ajateenistuses, hoidis just tema oma aktiivsuse ja ettevõtlikkusega rühma tegevusi käigus. Rühmakaaslasega üheskoos viisid nad läbi iganädalaseid koondusi, tegid võistluste-eelset väljaõpet ning valmistasid ette laagri, mille rühmapealik ajateenistusest vabal nädalavahetusel läbi viis. Allen on sooritanud Noorte Kotkaste II järgu ja talle on omistatud pioneeri ja meediku erikatsemärk. Allenile vaadatakse alt üles ning ta on suureks eeskujuks kõigile Harju noorkotkastele. 


ROBIN MARTTI LÄÄTS
Jõgeva malev

Robin Martti on pühendunud noorkotkas, kes on alati sõbralik, avatud ja hinnatud meeskonnaliige. Hoolimata kõrgelennulisest sportlikust karjäärist suusatamises kuni vabariikliku tasemeni välja, teeb ta vajadusel valiku ikka Kaitseliidu tegemiste kasuks. Ta huvitub ajaloost ja on andnud panuse Põltsamaa piirkonna endiste kaitseliitlaste haudade leidmisse ja korrastamisse. Robin Martti kuulub Kodutütarde ja Noote Kotkaste Jõgevamaa noortekogusse ning on sellest aastast alates ka Põltsamaa valla noortevolikogu liige.


OSKAR PÕLDVEE
Järva malev

Oskar on noorkotkas, kes on üles näidanud erakordset pühendumust ja aktiivsust. Ta võtab aktiivselt osa rühmakoondustest, patrullvõistlustest, laskmistest ja värbamisüritustest. Tal oli oluline roll võistkonnas, mis võitis Järva noorkotkaste ja kodutütarde võistlusmatka Luureretk 2023. Oskarile on omistatud sidemehe ja matkaja erikatse märk ning Noorte Kotkaste III järk. Oskar paistab silma ka mujal. Ta on tantsinud võistlustantsu, rahvatantsu, õppinud muusikakoolis trumme ning mängib bändis. Kui on vaja tuju üleval hoida, siis on just Oskar see, kes meeleolu loob.


ERIC REISEL
Lääne malev

Eric on noorkotkas, kes julgeb võtta vastutust ning teda saab usaldada. Eric aitab kaasa rühma väljaõppe planeerimisel ja korraldamisel ning on kohal pea igal rühma ja maleva väljaõppel. Kevadest on Ericu vedada Läänemaa Kodutütarde ning Noorte Kotkaste noortekogu. Eric on kirjutanud IHP raames NOT projekti, mille eesmärgiks on korraldada infopäev 1. klassi õpilastele, et tutvustada noorkotkaste tegevusi. Ericu sõnul on ta ise saanud nii palju häid kogemusi, et tahab neid ka uutele noortele edasi anda. Kui vähegi võimalik, siis on Eric alati olemas ka Kaitseliidu õppustel. Kaitseliitlased on välja toonud Ericus tema suurepärased juhiomadused.


RASMUS SAARNA
Põlva malev

Rasmus on noorkotkas, kellel on omandatud III järk ja erikatsetest sooritatud laagrikorraldaja ning matkaja erikatse. Silma paistab ta eelkõige oma aktiivsusega – sel aastal on kogunenud juba üle 600 osalustunni. Põlva Kodutütarde ja Noorte Kotkaste noortekogus on ta eelkõige noortekogu projektide läbiviija. Samuti on ta meelsasti nõus oma kogemusi jagama noorematega, tegutsedes juba peaaegu rühmapealiku abi ametis. Rasmus on hinnatud tiimiliige ka erinevatel rännakutel, 2023. aastal Mini-Erna võistkonna koosseisus saavutati 4. koht, varasemalt on auhinnalisi kohti saavutanud ka teiste malevate võistlusmatkadel. Ta on asjalik, viisakas ja sõnapidaja, eeskujuks noorematele.


RASMUS LÕSJUK
Pärnumaa malev

Rasmus on pühendunud noorkotkas, tõustes esile oma pühendumuse ja suurte ambitsioonidega. Tema aktiivsus ja tegutsemistahe on jätnud sügava mulje, olles suurepärane eeskuju nii noorematele noorkotkastele kui ka täiskasvanutele. 2023. aastal pälvis Rasmus Noorte Kotkaste hoolsuspaela, mis kinnitab tema kõrget pühendumust organisatsiooni tegevusele. Rasmus on ka vilunud metsalaagrite osaleja, kus tema oskused eriti silma paistavad. Samuti on Rasmus võtnud vastutava rolli salgapealikuna, juhtides oma salga liikmeid. Tulevikus plaanib Rasmus jätkata kaitseliitlasena, järgides oma isa eeskuju.


KERMO NIINEMÄE
Rapla malev

Kermo on olnud noorkotkana viimased kolm aastat väga aktiivne. Oma rühmapealiku jaoks on ta alati olemas. Kermo on salgapealik ning suhtub sellesse ametisse täie tõsidusega. Kermo on aidanud korraldada Märjamaa rühmalaagreid koos rühmapealiku ja salgapealiku abiga, koostanud tegevusplaani ja pannud kirja minutilise täpsusega ajakava. Kermo julgeb juhtidele  helistada, uurida ja küsida. Kermo on noormees, kellega saab rääkida igasugustel teemadel, tal on lai silmaring, ja kellel on suur uudishimu kõige toimuma vastu. Kermole on omistatud lausa kaheksa erikatsemärki – zooloog, botaanik, ornitoloog, sepp, mükoloog, looduskaitsja, ajakirjanik ja meteoroloog.


KAUR PRANNO
Saaremaa malev

Kaur on sihikindel, töökas ning kõrge motivatsiooniga noorkotkas, kes panustab aktiivselt nii laiemalt Noorte Kotkaste organisatsiooni kui ka oma rühma arengusse. Ta on juba 2023. aastal panustanud 1000 osalustundi ning seejuures kaasab ja tunnustab kõiki, kes tegevuses osalevad. Kaur oli vabariiklikul patrullvõistlusel Mini-Erna esikoha saavutanud võistkonna liige ning esindas Noorte Kotkaste organisatsiooni rahvusvahelises militaarlaagris Baltic Guard Poolas. Kaur on sooritanud II järgu katsenõuded ning talle on omistatud sportlase, laskuri, laagrikorraldaja, matkaja, junga, meediku ning pioneeri erikatsemärk.


RAUL PINSEL
Sakala malev

Raul on noorkotkas, kes on eeskujuks nii noorkotkastele ja ka neile, kes organisatsiooni ei kuulu. Ta on omandanud Noorte Kotkaste II järgu ja sooritanud mootorratturi, laskuri, pioneeri ja luuraja erikatsed. Raul on saavutanud auhinnalisi kohti nii patrull- kui laskevõistlustel. Lisaks tegeleb ta ka motokrossiga. Sellel hooajal saavutas Eesti Noorte Karikasarja Pärnu etapil III koha. Raul Pinsel on aktiivne Sakala maleva noortekogu liige. Ta on noortekogu koosseisus osalenud mitmete ürituste korraldamisel nii Sakala malevas, kui koostöös teiste malevate noortekogudega. Raul on suureks abiks rühmapealikule nooremate noorkotkaste õpetamisel.


MIKK-MATTIAS METSAVIIR
Tallinna malev

Mikk on olnud noorkotkas, kes on silma jäänud oma vastutustundlikkuse, omapärase naljasoone ja heatahtlikkusega. Ta osaleb väga paljudel väliüritustel ja on vajadusel ka lipuvalves. Üritustel kannab ta peamiselt nooremate eest vastutaja, salgapealiku või instruktori rolli. Ta osaleb paljudes laagrites ka väljaspool oma malevat. Kui midagi tema hooleks jätta, saab see alati tehtud. Lisaks on ta vabatahlikult maleva pidulikel koondustel helitehnik, seda oskust on ta õppinud oma põhikoolis. Ta on ka väga sportlik, esindades peaaegu igal aastal malevat mõnel Kaitseliidu meistrivõistlusel või rahvusvahelistel Balti sportmängudel.


AGO TAMANG
Tartu malev

Ago on just selline noor, kelle sarnaseid organisatsiooni tuleviku edenemise mõttes vaja on. Ta alustas noorkotkana, õppis juhtimist salgapealikuna ja viib juba praegu rühmapealiku asendajana läbi koonduseid. Täisealiseks saamise järel plaanib ta oma rühma juhtimise üle võtta. Maleva tasandil ürituste organiseerimisel ja noorte juhtide kaasamise vajadusel on Ago pea alati valmis “põllule” tulema ja täidab enda ülesanded pühendunult ja kõrgel tasemel. Isikuomaduste poolest on Ago selge liider, oma tagasihoidlikul moel, kuid juhib enda noori sirge selja ja konkreetse sõnaga. 


EKE EGOR
Valgamaa malev

Eke on tegus noor, kes omab noorkotka II järku ja on sooritanud 9 erikatset – luuraja, suusataja, pioneer, laagrikorraldaja, jalgrattur, operaator, meedik, metsnik, näitleja. Kuigi Eke tegutseb rohkem Valgas, siis on ta alati nõus oma abistava käe ulatama ka maakonna üritustel. Eke on noormees, kes väärtustab sõnapidamist. Ta on väga kohusetundlik ja põhjalik. Eke kohta saab öelda, et ta on tasakaalukas ja empaatiline. Julgelt võib usaldada talle erinevaid ülesandeid ja ta saab nendega kenasti hakkama. Oma ärksa meele ja heatahtliku olekuga on Eke hinnatud kaaslane nii spordivõistlustel kui metsaradadel.


MARTTI MIIR
Viru malev

Martti on noorkotkas, kes osaleb nii oma rühma, maleva kui ka Kaitseliidu Viru maleva ning Kirde maakaitseringkonna üritustel.  Selle aasta suureks väljakutseks oli Marttile õppus Ussisõnad, kus ta oli üks neist nobedate näppudega noortest, kes vastutas reservväelaste esmase registreerimise eest. Martti on kohusetundlik ja motiveeritud noorliige, kellel on palju häid ideid ning ka ettevõtlikkust, et neid ellu viia, ta on suureks eeskujuks paljudele. Ta esindas Viru maleva noorkotkaid selle aasta noorte suvekoolis Saaremaal, kus noortel oli võimalus anda oma juhtidele ideid, kuidas noorteorganisatsioonid paremini toimida võiks.


KENNETH TAITS
Võrumaa malev

Kenneth on väga aktiivne ja organisatsiooni tegevusest huvituv noorkotkas. Ta on osa võtnud peaaegu kõikidest rühma tegevustest ning maakonna sündmustest. Kenneth on ka hinnatud meeskonnaliige – kui on vaja võistkond välja panna, langeb valik just temale. Ta on sõnapidaja, meeskonnamängija, teistega koos tegutseja. Kenneth on alati abiks ja toeks oma rühma laagrite korraldamisel ja läbiviimisel. Oma loomult on ta sõbralik ja abivalmis noormees. Kenneth on läbinud ka salgapealiku koolituse ning 2023. a septembrist võtab osa noortekogu tegevusest.