Mine tagasi

“Aasta Noorte Kotkaste noortejuht 2021” nominendid

4. veebruar 2022 - Konkurss

KADRI HAUGAS
Alutaguse malev

Foto: Deiv Bogens

Kadri Haugas on usaldusväärne ning teistega arvestav noortejuht. Ta on üks aktiivsemaid noortejuhte malevas, kes kirjutab projekte Isamaalise hariduse programmi raames, et muuta rühma tegevus noortele mitmekesisemaks, atraktiivsemaks ning anda poistele parimad teadmised ja oskused järgukatsete väljaõppel. Samas oskab ta ohjata ja kaasata käitumisraskustega noormehi, keda viimasel ajal on rühmaga palju liitunud. Tänu Kadri tegevusele on Mäetaguse rühm kasvanud suurimaks ja aktiivsemaks rühmaks malevas.

MATTIAS IDAVAIN
Harju malev

Foto: Seesee Stuudio

Mattias Idavain on rühmapealik, kes on alati olemas nii oma noorte, kui teiste rühmapealike jaoks. 2021. aastal oli Mattias Luureretke peakorraldaja ja suureks abiks Spektri suvelaagri läbiviimisel. Tema juhitud rühm on maleva üritusel alati kohal. Endise noorkotkana teab ta, kuidas oma noori motiveerida ja arendada ning kaasab laagrite läbiviimisel samuti varasemaid noorkotkaid. Noorte kõrvalt osaleb ta aktiivselt KL Harju maleva väljaõppes ning tema hobiks on filmindus. 

KRISTI KREEK
Jõgeva malev

Foto: Erakogu

Kristi Kreek on välja kasvanud Kodutütarde organisatsioonist, liitudes hiljem juba Naiskodukaitsega. 2016. aastast juhendab Laiuse noorkotkaid, et anda edasi oma teadmiste ja oskuste pagasit. Kristi on alati abivalmis, pakub välja omapoolseid lahendusi ning kohandub muutustega kiirelt. Kui maleva laager on tulemas, võtab enda kanda ülesandeid olenemata valdkonnast. Kristi sulandub igasse meeskonda hetkest, kui uksest sisse astub. Kristi on “Alati valmis!”.

SULEV EINMA
Järva malev

Foto: Erakogu

Sulev Einma on NK Järva maleva raudvara juhendades noori 2005.aastast. Tema tegevust noortega iseloomustab mitmekülgsus, professionaalsus ja järjepidevus. Viiruskriisi olukorras jätkas Sulev noorte juhendamist leides järgu- ja erikatsete materjalide õpetamise võimalused distantsõppe teel. Maleva tegevustes osaleb Sulev õpetades ja juhendades, viies läbi huvitavaid töötubasid ning kontrollpunkte. Tänuväärne on tema panus tegevuste jäädvustamisel ning teistega jagamisel. 

TAAVI MEISTER
Lääne malev

Foto: Piret Pärnapuu

Taavi Meister on noortejuht, kellel on usku sellesse, et tulevik on noorte päralt ning meie endi kujundada. Mõistagi koos noortega – neid inspireerides, julgustades ja õpetades. Rühma tegevusi viib Taavi läbi peamiselt välitingimustes ja põhimõttel, et teooria saaks kinnitatud praktikas ning õpitu oleks põnev ja väljakutsuv. Ta on väljaõppesse kaasanud kaitseliitlasi, politseinikke ja reservpääste liikmeid. Tema vanemad noorkotkad on osalenud Kaitseliidu õppustel. Taavi on alati olemas, kui keegi vajab abi või kui miskit suurt on korraldamisel.

KASPER KALLARI
Põlva malev

Foto: Enel Liin

Kasper Kallari paistab silma suurepärase algatus- ja organiseerimisvõimega. Igal aastal on ta esitanud edukaid IHP taotlusi. Oma rühma tegemistesse kaasab ta noori kogu malevast. On vähe maakondlikke üritusi, kus Kasper poleks kaasa löönud. Ta on hea suhtleja ning leiab noortega kergesti ühise keele. 2021. aasta edulooks on kindlasti värbamisüritus Viluste Põhikoolis, mille järel liitus Leevi rühmaga 7 noorkotkast ja 4 kodutütart ning traditsiooniline NK/KT õnneloos Leevil, mille tulust 70% annetasid noored TÜ Kliinikumi Lastefondile. 

HANNO SAKS
Pärnumaa malev

Foto: Haide Rannakivi

Hanno Saks on rühma “Küberkotkad” rajaja. Ta on leidnud haritud ja motiveeritud noortejuhid ning väga tublidest noortest koosnevale rühmale käivitanud regulaarse ja sisutiheda väljaõppeprogrammi, lisaks hoolitsenud kübertegevusteks vajalike vahendite hankimise eest. Erilise kirega suhtub Hanno laskesporti viies läbi lasketreeninguid ning osaledes laskevõistlustel.Tema soov kaasata veelgi rohkem noori ning võimaldada paremaid tingimusi laskespordiga tegelemiseks kulmineerus laskeklubi loomisega. 

REBEKA GROSSFÜRST
Rapla malev

Foto: Erakogu

Rebeka Grossfürst jõudis noorte juhendamiseni läbi tegevuse Kaitseliidus. Olles tegus kaitseliitlane jõudis ta erialaste teadmiste jagamise kaudu noorteni. Rebeka on pühendunud juhendaja noorkotkastele, kuid ei jäta tähelepanuta ka sama piirkonna kodutütreid. Oma rühma tegevusse kaasab ta ka maleva teisi noorkotkaid. Samal ajal on ta nimetatud KL Rapla maleva meditsiinipealikuks ning pühendab end sealgi, et valdkond malevas tasemel hoida. 

ANDRES KOLK
Saaremaa malev

Foto: Gert Lutter

Andres Kolk on tõsise ellusuhtumisega aateline Eesti mees, kes aktiivse kaitseliitlasena kehastab sidet Noorte Kotkaste ja Kaitseliidu vahel. Tema mitmekesised teadmised ja oskused küündivad käsitööst kosmoseteaduseni. Ta on omandanud sõjalise juhtimise oskused allohvitseri kursusest kompaniiülema kursuseni. Saadud teadmisi ja kogemusi annab ta pühendunult oma vaiksel tarmukal moel edasi ka noortele. 

RISTO ZIEDS
Sakala malev

Foto: Vika Zieds

Risto Zieds on endine Sakala maleva noorkotkas, kellest kasvas kaitseliitlane ja kes peale ajateenistust astus Kaitseväe teenistusse. Juba noorkotkana korraldas Risto Sakala malevas väljaõppeid ja temas oli eriline huvi laskmise vastu. Pikaaegses teenistuses ning välismissioonidelt saadud väärtuslikke teadmisi ja kogemusi jagab ning rakendab ta tegevuses noortega, leides tööülesannete kõrvalt alati aega Sakala maleva noorkotkaste tegevusse panustada. 

RAUL KIKKAS
Tallinna malev

Foto: Erakogu

Raul Kikkas on NK Tallinna maleva kuldvara, kes on noorte tegevusse panustanud juba üle 15 aasta. Pikaaegse kaitseliitlase ja endise Scoutspataljoni sõdurina omab ta väärtuslikke teadmisi ning kogemusi, mida noortele edasi anda ning nii Kaitseliidu väljaõppe kui noorkotkaste ürituste läbiviimisel võib temale alati loota. Lisaks noorkotkaste juhendamisele aitab ta alati kaasa ka kodutütarde tegevuse läbiviimisel. 

TAIVO KIRM
Tartu malev

Foto: Julia Siimberg

Taivo Kirm on noortejuht, kellega saab alati arvestada. Kui teda kutsuda, leiab ta alati pere ja töö kõrvalt võimaluse osaleda ja aidata ürituste õnnestumisele kaasa. Taivo on nii noorkotkastele kui ka teistele noortejuhtidele suur autoriteet ja tema öeldul on alati suur kaal ja arvestatav mõju. Rohkem kui 20-aastane kogemus noorkotkaste juhendamisel teeb temast hinnatud kaaslase igal maakondlikul üritusel. 

VALLO VIRNAS
Valgamaa malev

Foto: Dea Margus

Vallo Virnas astus NK Valgamaa malevasse juba 11-aastasena ning vanuse täitudes liitus sujuvalt KL Valgamaa malevaga. Vallo on omandanud noorsootöötaja kutse tase 4. Ta ei oota, et tegevused ja sündmused sülle potsatavad, vaid käib ise välja ideid ning viib need ka ellu. Hinnatud on tema airsofti-relvade õppepäevad, millega on nii mõnegi uue noorkotka värvanud. Oma muheda oleku, vahetu suhtluse ja parajalt erilise huumorisoonega suudab Vallo leida tee iga nooreni ning tema puudumist üritusel on kohe tunda.

SANDER SOOMRE
Viru malev

Foto: Reti Kokk

Sander Soomre on pühendunud noortejuht, kes lisaks oma rühma sisukale ja hästi planeeritud tegevuse läbiviimsele panustab organisatsiooni arengusse ka laiemalt. 2018. aastast kuulub ta NK keskjuhatusse, samuti on ta olnud NK Viru maleva pealiku ülesannetes. Varasema kaitseväelasena on tema tööeetika ning meeskonnatööoskus eeskujuks ka vabatahtlikus tegevuses, seda nii noortele kui teistele noortejuhtidele.

ROMET PAZUHANITŠ
Võrumaa malev

Foto: Võru Foto

Romet Pazuhanitš on noortejuht, kes väärtustab tugevalt isamaalisust ning ajalugu. Oma väärtusi annab ta edasi ka noortele. Seda nii noorkotkaste tegevuses kui ka kohalikus koolielus. Just tema ettepanekul viivad tähtpäevadel kooli aktustel lipu sisse noorkotkad ja kodutütred. Rometile meeldib noori õpetada ja suunata. Nende areng ning motiveerimine on talle väga olulised. Romet on NK Võrumaa malevapealiku abi.