Mine tagasi

“Aasta Noorte Kotkaste noortejuht 2023” nominendid

25. jaanuar 2024 - Konkurss

LEMBIT ALAMETS
Alutaguse malev

Lembit on pühendunud noortejuht, kes alates 2014. aastast juhib vabatahtlikult Noorte Kotkaste Kiviõli rühma. Ametilt on ta Kiviõli I Keskkooli tööõpetuse õpetaja.
Olles tegus kaitseliitlane, leiab ta alati aega tegeleda noorkotkastega ja nende väljaõppega. Tema panus noorte isamaalisse kasvatusse on märkimisväärne, olles üles kasvatanud mitu põlvkonda noorkotkaid. Tema tegevused on huvitavad ja noortepärased, kasutades innovaatilisi vahendeid. Kogenud parameedikuna jagab ta alati oma esmaabi teadmisi noortele. Tema järjepidev tegevus on jätnud püsiva jälje paljude noorte eludesse.


TARMO AMER
Harju malev

Tarmo on 24-aastase kogemusega Loksa rühma noortejuht. Ta oskab hästi kokku siduda vanad traditsioonid, elutarkuse ja noorte teotahte. Juhina on Tarmo kindlameelne, aga samas ka nõudlik. Ta ei ninnu-nännuta poisse, vaid on konkreetne, ütleb kuidas asjad on ja ei loo noortele ilustavat maailmapilti. Tarmo teeb tihedat koostööd kaitseväega, Kaitseliiduga ning teiste Noorte Kotkaste rühmadega. Loksa rühm on endale metsa ehitanud mõnusa laagripaiga, mida pidevalt täiendatakse ja arendatakse üheskoos noortega. Ta on hea näide sellest, kuidas ühendada pereelu ja hobi – abikaasa Margit on Loksa Kodutütarde rühmavanem ja nende kolm poega on olnud noorkotkad. 


KAUR SAAR
Jõgeva malev

Kaur kuulub noorkotkaste ridadesse juba 7. eluaastast saadik, kandes endas alati patriotismi, distsipliini ja pühendumust. Nüüdne sõjakooli kadett täidab hetkel Kamari rühmapealiku abi ülesandeid. Ta on hinnatud noortejuht ja juhendaja, sest leiab noortega kergesti ühise keele, suudab nende murede ja rõõmudega samastuda, kuid samas neid ka õpetada ja juhendada. Kaur on ehe näide sellest, kuidas krutskeid täis poisist võib läbi Noorte Kotkaste tegevuse saada sihikindel, asjalik ja hinnatud noortejuht.


EVE ORLOVSKI
Järva malev

Eve on Noorte Kotkaste rühmapealik olnud 2020. aastast. Ta on tuntud oma tahtejõu, energilisuse ja aususe poolest. Teda jagub nii noorkotkaste, kodutütarde ja naiskodukaitsjate jaoks, kellega koos ta aktiivselt tegutseb. Ta kaasab noorkotkaste koondustele ja üritustele ka teiste rühmade liikmeid. Noored usaldavad teda – räägitakse, jagatakse oma isiklikke muresid ja rõõme. See näitab, et need pole pelgalt koondused, matkad, laagrid, mille kaudu anname edasi oskusi ja teadmisi eluks, vaid midagi sügavamat. Eve on elukestev õppija ja nii on edukalt tegutsenud eri vanuses noortega. Evet on tema oskuste eest tunnustatud laagrikasvataja kutsega.


REIMO REIMER
Lääne malev

Lääne malevas on Reimo tegutsenud noortejuhina kolm aastat, vedades rühma Haapsalu PõhjaKotkad. See, kuidas Reimo teeb koostööd nii teiste rühmade noorkotkastega, kodutütardega, naiskodukaitsjatega kui ka kaitseliitlastega, ilmestab tema avatust ja pühendumist. Rühma juhtimisel hinnatakse kõrgelt tema koostööd lastevanematega. Reimo ei tee kunagi midagi niisama – alati on kõikidel tegevustel kindel eesmärk. Ta hoolib noortest kui oma lastest ning pingutab selle nimel, et igaüks arendaks just seda, mis on tema tugevaim külg. Reimol on hea huumorimeel ning oskus erinevates olukordades leida midagi positiivset ja midagi, millest õppida.


JOONAS POOM
Põlva malev

Suurim panus on Joonasel Põlva maleva noorkotkastele ja ka kodutütardele päästjatöö tutvustamisel ja propageerimisel. Järjekindlalt viib ta läbi juba mitmendat aastat päästja erikatse jätkukursust, õpe lõpeb päästja erikatse eksamiga. Kuna piirkondliku hariduspoliitika tõttu on ta oma Ruusa rühm jäänud väikeseks, teeb Joonas märkimisväärselt koostööd kogukonna ja piirkonna teiste rühmadega. Korraldatud üritused on erinevad – järguõppe laagrid, vastlapäev, üleelamisõpe, kultuuriloolised väljasõidud, päästja erikatse õpe. Kõik läbiviidud tegevused on põhjalikult ja kiiresti kajastatud ka meedias.


ANNELI PESTI
Pärnumaa malev

Anneli, Saarde Saarmate rühmapealik, on eeskujulik ja pühendunud noortejuht alates 2020. aastast. Teda iseloomustavad sõnad: ei ühtegi üleliigset sõna, kui vaja, olen olemas, kui parasjagu ei ole vaja, siis mu pere vajab mind ka. Ta on alati valmis nõu ja jõuga aitama ning on hinnatud oma avatud suhtlusstiili ja vanemate kaasamise poolest. Kohalikul tasandil on erinevate ürituste raames alati Anneli oma organisatsiooni tutvustamas ja teeb ta seda väga edukalt.


ERIK KOSENKRANIUS
Rapla malev

Erik on Kohila rühmapealiku abi olnud juba üle pooleteise aasta. Oma tegevusega noorte õpetamisel, erinevate teadmiste jagamisel on ta alati põhjalik, täpne ja hästi ettevalmistunud. Ta on veendunud meditsiiniõppe olulisuses, jagades noortele asjakohaseid teadmisi ja pakkudes tuge ka laagrites ning matkadel. Ei ole ülesannet või probleemi, mille lahendamisega ta hakkama ei saaks. Ta võttis südameasjaks rühma embleemi konkursi korraldamise. Ta teeb tihedat koostööd ka teiste maleva vabatahtlike juhtidega, aidates korraldada laagreid või andes panuse noortejuhtide patrullvõistluse võistkonnas.


JULIA GURJEVA
Saaremaa malev

Julia on olnud noortejuht Hiiumaal juba seitse aastat. Julia ise on öelnud, et väikesest huvist Kaitseliidus tegutsemise vastu on kasvanud suur armastus ja töö noortega. Märkamatult panustab ta pea igapäevaselt Kaitseliidu tegemistesse. Ta on Käina Noorte Kotkaste rühmapealik, Kodutütarde Hiiumaa jaoskonnavanem ning täidab sanitari ametikohta Naiskodukaitses. Lisaks õpib ta kogukonnaharidust ja huvitegevust Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias. Julia veab ka Noorte Kotkaste ja Kodutütarde seiklusringi Käina Koolis, et organisatsioonivälised noored saaksid osa mitmekülgsest ja eneseteostust pakkuvast isamaalisest haridusest.


BIRGIT SANG
Sakala malev

Birgit on 2014. aastast alates olnud noortejuht. Sihikindel ja kohusetundlik Birgit täidab hetkel Ümera rühma rühmapealiku abi rolli. Birgit on aastatega tublisti ka ise arenenud ning nüüd on ta kogenud tegija laagrites ja koondustel oma teadmiste jagamisel. Nimeta ainult midagi ja Birgit saab sellega hakkama! Ta planeerib, organiseerib, viib läbi erinevaid õpitubasid, koonduseid, laagreid ja ellujäämiskursuseid. Ta leiab alati võimaluse oma rühmaga osaleda nii malevkondlikel, kui vabariiklikel võistlustel, olles noortele saatjaks ja mentoriks.


GAUTE NURMSE
Tallinna malev

Gaute on Toompea noorkotkaste rühmapealik, kes on oma pühendumuse ja tööga aidanud luua tegusa ja aktiivse rühma. Ta on suurepärane organisaator ja suhtleja, kes oskab noori kaasata ja motiveerida. Ta pingutab, et noorte soovid ja mõtted saaksid rakendatud isamaalise hariduse programmi toel, kirjutades tegevuse lisarahastamiseks agaralt projekte. Ta on olnud abiks nii laagrites, väljaõppe korraldamisel erinevates koostööprojektides kui ka tseremooniatel. On märkimisväärne, et Gaute on just see, keda usaldatakse asendama tseremooniatel malevapealikut. Ta on näidanud, et kõik on võimalik, kui vaid on tahtmist ja pühendumist.


GERRO AVARLAID
Tartu malev

Gerro on Kõrveküla rühmapealik olnud alates 2018. aastast. Tema juhtimisel on rühm kasvanud ja samas on tekkinud stabiilsus – liikmeks võetud poisid on rühma pidama jäänud. Gerro teadmised pedagoogikast, ajaloost, fotograafiast ja looduses matkamisest on oluliseks lisaväärtuseks rühma juhtimisel. Lisaks hoiab ta asjad alati joone peal, hoides rühmapäeviku korras, järgides järjepidevalt järkude sooritamist ja tunnustades poisse asjakohaselt. Kaitseliidus rühmavanemana kaasab ta vanemaid poisse Kaitseliidu õppustele, pakkudes neile jõukohaseid ja väljakutseid esitavaid ülesandeid. Selle tulemusel on täisealiseks saavad poisid suundumas Kaitseliidu liikmeks.


JANAR KOEMETS
Valgamaa malev

Janar asus 2019. aastal rühmapealiku abi ametikohale ning aasta lõpuks valiti ta juba Noorte Kotkaste Valgamaa maleva juhatusse. Igapäevaselt on ta veebipolitseinik, kelle kohalolek noortekeskustes soodustab koostööd ja probleemide lahendamist noorte, politsei ja Kaitseliidu vahel. Seejuures tuleb mainida, et Janar on politseinik, kelle saabudes ei jookse noored noortekeskusest minema, vaid tulevad jutustama ja arutlema erinevatel teemadel. Noorsootöös omab laagrikasvataja-juhataja osakutset tase 6. Tema pühendumus, lojaalsus ning avatud meel on teinud temast suurepärase ja oodatud kaaslase ning meeskonnaliikme nii rühmalaagrites kui ka suursündmustel.


ARGO LEPA
Viru malev

Laekvere rühmapealik Argo on noorkotkastega seotud olnud ligi kolm aastat. Argot iseloomustavad kirg laskmise, toiduvalmistamise ja jahinduse vastu. Neidsamu oskusi on ta jaganud erinevates laagrites nii noortele kui noortejuhtidele. Argo on aastaid eest vedanud koostööd jahimeestega. Noori on kaasatud ajujahti, mis annab võimaluse arendada oma orienteerumisoskusi ning õppida märkama faunat ja florat. Laekvere rühm on alati silma paistnud laskeoskuse poolest. Üks Argo rühma kasvandikest on noorkotka east välja kasvanud ja jõudnud suisa KiMKR snaiprirühma liikmeks. Argo seisab hea selle eest, et noored tunneksid end organisatsioonis väärtuslikult ja et nende tegevus oleks huvidega kooskõlas.  


MERIKE NIITMETS
Võrumaa malev

Merike on organisatsiooni liige alates 1995. aastast, olles Krabi kooli rühmavanem. Peale rühma sulgemist lõi uue rühma Puiga kooli juurde 2017. aastal. Tema juhtimisel on rühm osalenud aktiivselt maleva tegevustes, pakkudes noortele huvitavaid koondusi ja õppekäike. Noortejuhina on Merike jõudnud palju: kirjutanud terve aasta vältel IHP projekte, jaganud õpetust orienteerumises ja suusatamises, pidanud maha laserlahingu, arendades meeskonnatööd ning matkanud raftidega mööda Võhandu jõge. Merike on tunnustatud noortejuht, sealhulgas Noorte Kotkaste teeneteristi I klassi kavaler.