Mine tagasi

Algab Kaitseliidu noortejuhtide stipendiumikonkurss!

17. oktoober 2022 - Konkurss

Noortejuhtide stipendiumi eesmärgiks on tunnustada noortejuhtide tegevust Kaitseliidus ning toetada neid enesetäiendamisel. Stipendium antakse välja kord aastas isamaalise hariduse programmi raames kuni 12 stipendiaadile. 

Noortejuhtide stipendiumit võivad taotleda kõik tegevad noortejuhid.  Stipendiumit saab taotleda enesetäiendamiseks järgmistes valdkondades: kursustel ja koolitustel osalemine (noorsootöö, pedagoogika, haridustehnoloogia, psühholoogia, ajalugu, riigikaitse), õppereisid, noorsootöö– ja riigikaitsealase kirjanduse soetamine, õppetöövahendite soetamine individuaalseks kasutamiseks.

Stipendiumitaotlusi saab esitada 15. novembrini. Taotlusi hindab 5-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad Noorte Kotkaste ja Kodutütarde peavanem, nende poolt määratud noortejuhid mõlemast struktuuriüksusest ja noorte isamaalise hariduse programmi juht. Vajadusel kaasatakse arutelu juurde eksperte.

Stipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid ja juhendi leiad siit:
Stipendiumi eraldamise kord
Stipendiumi taotlus
Stipendiumi aruanne

Lisainfo:
Aare Vest
Isamaalise hariduse programmijuht Tel 53 859 703
aare.vest@kaitseliit.ee