Kõik erikatsed

Ujuja

Erikatse sooritamiseks on vajalik eelnev ujumisoskus.
Erikatse sooritanu:

  • oskab valida supluskoha ja arvestada veekogu olusid;
  • suudab ujuda vähemalt 200 m (100 m rinnuli, 100 m selili) ja püsida pinnal kolm minutit;
  • oskab ennast vees vabastada üleriietest;
  • oskab sukelduda vähemalt 1,5 m sügavusele ja sealt pinnale tuua 2 kg eseme;
  • teab ohutusnõudeid nii iseseisvalt ujumisel kui ka laagris;
  • oskab kasutada ujumiskohas olevaid päästevahendeid;
  • oskab valida endale sobiva päästevesti ning selle korrektselt selga panna;
  • oskab kutsuda abi ja käituda ohuolukorras, ilma ennast ohtu seadmata;
  • oskab anda elupäästvat esmaabi uppumise korral.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

  • korraldab juhendaja kaasabil laagris nooremate noorkotkaste ohutut ja turvalist ujumist.