Kõik erikatsed

Sportlane

Noorkotkas on osalenud vähemalt kaks aastat ühe konkreetse spordiala treeningus.
Erikatse sooritanu:

  • teab tervislike eluviiside põhimõtteid ning järgib neid oma treeningus;
  • oskab anda esmaabi lihtsamate spordivigastuste korral.


Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

  • osaleb vähemalt kaks aastat regulaarselt ja süsteemselt ühes või mitmes olümpiaspordiala treeningus ja esitab vastava kinnitava tõendi;
  • osaleb Kaitseliidu või koolispordi võistlustel vähemalt kahel erineval korral;
  • osaleb vähemalt ühel kestvusspordi võistlusel (nt Kaitseliidu või Noorte Kotkaste patrull- või luurevõistlus, maraton);
  • viib läbi noorematele noorkotkastele oma spordiala tutvustava töötoa või korraldab neile sportlikke tegevusi (nt järgukatsetes kehaliste katsete läbiviimine).