Mine tagasi

Matkamängu võit läks Harju malevasse

11. oktoober 2021 - Pressiteade

Noorte Kotkaste matkamäng lõppes sel korral Harju maleva noorkotkaste võiduga. Teisele kohale tulid Põlva poisid ja kolmandale Võru noorkotkad.

Oktoobri algul toimus iga-aastane Kodutütarde ja Noorte Kotkaste matkamäng, mis on mõeldud organisatsioonide nooremale vanuseastmele. Matkamäng leidis sel korral Kohilas.

Matkamängu eesmärk oli arendada osalejate matkaalaseid teadmisi, kodanikuoskusi ja meeskonnatöövõimet. Lisaks rakendada järgukatsete teadmised ja oskused praktikas lavastatud situatsioonidesse. Matkamängust võtsid osa 4-liikmelised Kodutütarde ja Noorte Kotkaste võistkonnad vanuses 7-12 aastased.

Võistluse start toimus ühisstardina ning seejärel liikusid võistkonnad kaardi järgi määratud järjekorras kontrollpunktidesse, kus tuli sooritada etteantud ülesandeid. Võistkonnal oli rajal kontrollpunktide läbimiseks ja ülesannete lahendamiseks aega 5 tundi. Võitlejad pandi proovile esmaabis, orienteerumises, sõlmede tundmises, laskmises, looduse tundmises ja teistes noorkotkastele omastes valdkondades.

Matkamängu korraldasid Noorte Kotkaste peavanem, Kodutütarde peavanem ja läbiviijad on Kodutütarde Rapla Ringkond, Noorte Kotkaste Rapla malev. Koostööd tehakse Kaitseliidu Rapla maleva, Naiskodukaitse Rapla ringkonna, Eesti Punase Risti Raplamaa seltsi, Raplamaa Omavalitsuste Liidu ning Politsei-ja Piirivalveametiga. 

Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioonide missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu. Kaitseliidu noorteorganisatsioonidega on võimalik liituda kõigil 7-18-aastastel Eesti noortel.

Paremusjärjestus
1. Harju
2. Põlva
3. Võrumaa
4. Jõgeva
5. Alutaguse
6. Saaremaa
7. Pärnumaa
8. Lääne
9. Sakala
10. Viru
11. Valgamaa
12. Järva

I KOHT – Harju NK
II KOHT – Põlva NK
III KOHT – Võru NK