Mine tagasi

Noored Kotkad tunnustasid 92. sünnipäeval aumärgiga 58 inimest

30. mai 2022 - Pressiteade

Pühapäeval, 29. mail tähistasid Noored Kotkad Harjumaal Viimsis asuvas Eesti Sõjamuuseumis organisatsiooni 92. aastapäeva. Pidulikul üritusel anti üle teeneteristid ja tunnustused panuse eest organisatsiooni tegevusse.

Pühapäevasel pidulikul vastuvõtul tunnustati organisatsiooni tegevusse vabatahtlikult panustavaid liikmeid autasude ja teenetemärkidega. Ühtekokku anti Viimsis välja 58 tunnustust. Üle anti 4 teeneteristi, 5 teenetemärki, 11 teenetekirja, 5 eeskujuliku kotka märki, 2 aitaja märki ja mitmed tänukirjad.

Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm tõi välja, et täna on organisatsiooni noorliikmeks soovijate hulk suur ning noortele pakutav tegevus on ajakohane. “Noorliikmete hääl ja sõna on organisatsiooni jaoks olulise tähtsusega, me peame üha enam kuulama, märkama ja vastama noorte mõtetele ja nende alusel oma tegevusi kohendama ja suunda korrigeerima, sealjuures oma sihti kaotamata” sõnas Tamm.

Pidulikule koosviibimisele olid kutsutud noorkotkad, vabatahtlikud noortejuhid, noorteinstruktorid ning Noorte Kotkaste toetajad ja sõbrad üle Eesti. Samuti osalesid kutsutud külalistena Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi ja Kodutütarde peavanem Ave Proos.


Teeneteristi I klass – kõrgeim klass, mis annetatakse noortejuhile või noorteinstruktorile, keda on eelnevalt tunnustatud Teeneteristi II klassiga ning järjepideva ja tulemusrikka allüksuse juhtimise või organisatsioonile osutatud abi eest vähemalt 15 aasta vältel.

TARMO AMER – Harju malev

Teeneteristi II klass – annetatakse noortejuhile või noorteinstruktorile, keda on eelnevalt tunnustatud Teeneteristi III klassiga ning järjepideva ja tulemusrikka allüksuse juhtimise või organisatsioonile osutatud abi eest vähemalt 10 aasta vältel.

ANTI MÄGI – Tartu malev

Teeneteristi III klass – annetatakse noortejuhile või noorteinstruktorile, keda on eelnevalt tunnustatud Teenetemärgiga ning järjepideva ja tulemusrikka allüksuse juhtimise või organisatsioonile osutatud abi eest vähemalt 5 aasta vältel.

TARMO VIST – Põlva malev
KADRE MAALMA – Alutaguse malev

Teenetemärk – antakse noortejuhile või noorteinstruktorile, kelle tööd on eelnevalt tunnustatud Teenetekirjaga ja kes on vähemalt kolm aastat järjepidevalt tegutsenud ning saavutanud töös silmapaistvaid tulemusi.

KASPER KALLARI – Põlva malev
GEA LIBLIK – Harju malev
ANNE OTS – Tartu malev
MERIKE NÕUMEES – Sakala malev
ENN PINSEL – Sakala malev

Teenetekiri – antakse noorkotkale, noortejuhile, kes on vähemalt ühe aasta tegutsenud juhina või abijuhina ning saavutanud töös silmapaistvaid tulemusi.

KAREL KUUS – Valgamaa malev
KAREL SARV – Valgamaa malev
KERT KÕIV – Tartu malev
HANS HENRIK GUTHAN – Tartu malev 
RICHARD HUSSAR – Tartu malev
SIIM LEENURM – Tartu malev
REIGO JOORITS – Tartu malev
REENA LEY – Saaremaa malev
JAANIKA KIKKAS – Kodutütarde Tallinna ringkond
MEELIKA VILLERS – Viru malev
GERTU VIIASK – Sakala malev

Eeskujuliku noorkotka märk – antakse noorkotka hoolsuspaela omavale noormehele, kellel on III järk ja keda võib teistele eeskujuks seada.

KAUR MIHKEL TOOMSE – Tallinna malev
ERIK TINNURI – Tallinna malev
MATTEN PEDAK RAMLER – Tallinna malev 
EGERT HÜTT – Alutaguse malev
MARKO VAHT – Alutaguse malev

Aitaja märk – antakse toetajaliikmele või koostööpartnerile, kes on Noorte Kotkaste organisatsioonile vähemalt kahe aasta jooksul osutanud abi Noorte Kotkaste väljaõppe ettevalmistamisel ja korraldamisel ning keda on eelnevalt tunnustatud peavanema tänukirjaga.

DMITRI IVANNIKOV – Pärnumaa malev
MERLE HÜVA – Sakala malev

Foto: Silver Raidla