Mine tagasi

Noorkotkad ja kodutütred kogunevad Kohilasse vabariiklikule matkamängule

1. oktoober 2021 - Pressiteade

Homme, 2. oktoobril toimub iga-aastane Kodutütarde ja Noorte Kotkaste matkamäng, mis on mõeldud organisatsioonide nooremale vanuseastmele. Matkamäng toimub sel korral Kohilas ja selle lähiümbruses. 

Matkamängu eesmärk on arendada osalejate matkaalaseid teadmisi, kodanikuoskusi ja meeskonnatöövõimet. Lisaks rakendada järgukatsete teadmised ja oskused praktikas lavastatud situatsioonidesse. Matkamängust võtavad osa 4-liikmelised Kodutütarde ja Noorte Kotkaste võistkonnad vanuses 7-12 aastased.

Võistluse start toimub ühisstardina ning seejärel liiguvad võistkonnad kaardi järgi määratud järjekorras kontrollpunktidesse, kus tuleb sooritada etteantud ülesandeid. Võistkonnal on rajal kontrollpunktide läbimiseks ja ülesannete lahendamiseks aega 5 tundi.

Matkamängu korraldavad Noorte Kotkaste peavanem, Kodutütarde peavanem ja läbiviijad on Kodutütarde Rapla Ringkond, Noorte Kotkaste Rapla malev.  Koostööd tehakse Kaitseliidu Rapla maleva, Naiskodukaitse Rapla ringkonna, Eesti Punane Rist Raplamaa selts, Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Politsei-ja Piirivalveametiga. 

Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioonide missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu. Kaitseliidu noorteorganisatsioonidega on võimalik liituda kõigil 7-18-aastastel Eesti noortel.