Mine tagasi

Noorkotkad ja kodutütred kogunevad militaarlaagrisse

24. august 2022 - laager

25.-27. augustini toimub Valgamaal Metsniku harjutusväljal nooremate noorkotkaste ja kodutütarde militaarlaager. Laagrist võtab osa ligi poolsada Kaitseliidu noort vanuses 10-13 eluaastat.

Militaarteemalise laagri eesmärk on kodutütarde ja noorkotkaste oskuste ja teadmiste arendamine ning noortele riigikaitse tutvustamine läbi teemakohaste tegevuste. Kolme päeva jooksul tegelevad noored nii juba tuttavate teemadega kui ka tegevuste ja ülesannetega, millega tavapärases kodutütre või noorkotka elus kokku ei puutu. Laagris toimuvad erinevad õpitoad (esmaabi, laskeharjutused, paintball, orienteerumine, side, riviharjutused jne.).