Mine tagasi

Noortejuhtide stipendiumikonkurss on avatud!

29. oktoober 2021 - Konkurss

Noortejuhtide stipendiumi eesmärgiks on tunnustada noortejuhtide tegevust Kaitseliidus ning toetada neid enesetäiendamisel. Stipendium antakse välja kord aastas isamaalise hariduse programmi raames kuni 12 stipendiaadile. 

Noortejuhtide stipendiumit võivad taotleda kõik tegevad noortejuhid. Taotlust on võimalik esitada järgmistes valdkondades: kursustel ja koolitustel osalemine (valdkonnad: noorsootöö, pedagoogika, haridustehnoloogia, psühholoogia, ajalugu, riigikaitse), õppereisid (riigisisesed ja -välised), noorsootöö– ja riigikaitsealase kirjanduse soetamine, õppetöövahendite soetamine individuaalseks kasutamiseks (nt sülearvuti, tahvelarvuti, e-luger jne) või muus Kaitseliiduga kooskõlastatud valdkonnas.

Stipendiumitaotlusi saab esitada 15. novembrini k.a. Taotlusi hindab 5-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad Noorte Kotkaste ja Kodutütarde peavanem, nende poolt määratud üks noortejuht mõlemast struktuuriüksusest ja noorte isamaalise hariduse programmi juht. Vajadusel kaasatakse arutelu juurde eksperte.

Stipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid leiad siit.

Lisainfo:
Aare Vest
Isamaalise hariduse programmijuht

Tel 53 859 703
aare.vest@kaitseliit.ee