Mine tagasi

Peavanem Tamm kohtus Tapal endiste noorkotkastega

22. veebruar 2024 - Kaitsetahe

Kolmapäeval, 21. jaanuaril külastasid Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm ja Kodutütarde peavanem Ave Proos Tapal asuvat 1. jalaväebrigaadi, et kohtuda Scoutspataljoni ajateenijatega, kes on varasemalt olnud noorkotkad.

Kohtumise peamine eesmärk oli uurida endiste noorkotkaste elu-olu kohta ajateenistuses ja nende rahulolu ajateenistusega. Ajateenijad on pärit erinevatest Eestimaa nurkadest – Tartumaalt, Läänemaalt, Ida-Virumaalt, Raplamaalt ja Saaremaalt. Nad jagasid oma kogemusi ja tõdesid, et Noorte Kotkaste väljaõpe oli neile suurepäraseks ettevalmistuseks ajateenistuseks.

Endiste noorkotkaste sõnul mängib suurt rolli noortejuht, kelle käe all nad on kasvanud. Esile tõsteti metsas ellujäämise oskuste, militaarse iseloomuga väljaõppe elementide ja relvatundmise olulisust, mis andis neile ajateenistuse alguses selge eelise ja enesekindluse. Tänu põhjalikule Noorte Kotkaste programmile oli noortel juba sõduribaaskursuseks vajalikud mitmed oskused olemas, mis tegi neile kohanemise ja õppimise lihtsamaks.

Scoutspataljonis ajateenistuse eripäraks on selle sarnasus tegevteenistusega: päevad on täidetud intensiivse väljaõppega, kuid õhtud jäävad vabaks. Selline lajendus nõuab noortelt ajateenijatelt ka leidlikkust vaba aja sisustamisel. Poisid rääkisid, kuidas õhtuti pühenduvad nad aktiivselt sportimisele, osaledes jalgpalli, korvpalli ja võrkpalli treeningutel. Samuti kasutatakse vaba aega raamatute lugemiseks ja arvutis töötamiseks, mis aitab lisaraha teenida. 

Lisaks kohtumisele noorte ajateenijatega, toimus kohtumine ka Scoutspataljoni ülema kolonelleitnant Ranno Raudsikuga, kes kinnitas, et endistel noorkotkastel on sõduri baaskursusel lihtsam hakkama saada ning nad eristuvad oma selgelt oma oskuste ja motivatsiooniga teistest ajateenijatest.

Külastus Tapal toimunud Scoutspataljoni kinnitas Noorte Kotkaste ja Kodutütarde organisatsioonide olulist rolli noorte ettevalmistamisel ühtlasi ka ajateenistuseks ning tulevaseks eluks.