Mine tagasi

Vabariikliku oskustevõistluse „Alati valmis!“ võitsid Harju noorkotkad!

20. september 2021 - Pressiteade

Nädalavahetusel peetud Noorte Kotkaste iga-aastane oskustevõistlus “Alati valmis!” lõppes sel korral Harju maleva noorkotkaste võiduga. Teisele kohale tulid Valga poisid ja kolmandale Põlva noorkotkad.

Laupäeval alanud oskustevõistlus “Alati valmis!” toimus sel aastal Võrumaal, Sõmerpalu teenusekeskuse lähiümbruses. Võistluse eesmärk oli pakkuda noortele huvitavat, Noorte Kotkaste järgukatsete ning erikatsete alaseid teadmisi ja oskusi nõudvat võistlust. Lisaks kontrollida võistkondade võimet täita neile antud ülesandeid ning selgitada välja parimad malevad.

Võistkonnad pidid läbima kõik 13 punkti, kus nad peavad lahendama etteantud ülesanded, mis nõudsid loovust, nutikust, teadmiseid, kiirust, täpsust ja meeskonnatöö oskust. Igas punktis tuli lahendada 2 ülesannet. Punktides oli oluline täita ülesanne ning ülesande ajaline sooritus, mille järgi kujunes paremusjärjestus.

„Alati valmis!“ võistlusest võttsid osa Noorte Kotkaste malevate 4-liikmelised võistkonnad. Võistkonnas kaks liiget on vanuses 7–13 aastat ja kaks liiget vanuses 14–18 aastat, et suurendada koostööd nooremate ja vanemate noorkotkaste vahel. Seekord osales 7 Noorte Kotkaste võistkonda.

Oskustevõistluse“ Alati Valmis“ korraldas Noorte Kotkaste ja Kodutütarde esindus, viib läbi Noorte Kotkaste Võrumaa Malev, Kodutütarde Võrumaa Ringkond koostöös Kaitseliidu Võrumaa maleva ning Naiskodukaitse Võrumaa ringkonnaga. 

Noorte Kotkaste organisatsioon loodi 27. mail 1930. aastal ning on täna Eesti suurim noormehi ühendav noorteorganisatsioon, mis vabatahtlikust väärtustades pakub noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu.

Paremusjärjestus:

  1. Harju malev
  2. Valgamaa malev
  3. Põlva malev
  4. Jõgeva malev
  5. Lääne malev
  6. Järva malev
  7. Viru malev

Vaata ka pildigaleriid.