Kõik erikatsed

Käsivõitleja

Noorkotkas on võimeline sooritama Noorte Kotkaste üldfüüsilise testi.
Erikatse sooritanu:

  • oskab lüüa käte ja jalgadega ning end käe- ja jalalöökide vastu kaitsta;
  • oskab kasutada vastase jäsemetele tehtavaid liigeslukke vastase kontrollimiseks;
  • oskab liikuda seotud lähivõitlusse, võtta haardeid ja vastast maha viia;
  • oskab kägistustehnikaid ja kaitsetehnikaid kägistamise vastu;
  • oskab ohutult kukkuda küljele ja selili;
  • oskab maas lamades tehnikaid püsti või peal oleva vastase tõrjumiseks ning ohutuks püstitõusmiseks, samuti oskab maas lamavat vastast pealt kontrollida erinevatest asenditest;
  • teab vägivalla ohvriks langemise riskitegureid ja oskab valida käitumisviisi, mis aitab vägivaldseid ründeid ennetada;
  • teab, millal tekib ja lõpeb hädakaitseseisund ning millised on kaitsetegevuse lubatavad piirid.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

  • teeb asjatundja juuresolekul rühmakaaslastele ettekande enesekaitse teooriaosa ning oma võitluskunsti tutvustaval teemal.