Kõik erikatsed

Laagrikorraldaja

Noorkotkas:

 • omab esmast korraldus- või juhendamiskogemust (nt töötoa või õppepunkti läbiviimine);
 • on osalenud mitmepäevases välilaagris.

Erikatse sooritanu:

 • koostab väljaõppeplaani vastavalt Kaitseliidu noorteorganisatsioonide väljaõppe juhendile;
 • on osalenud rahastuse taotlemise protsessis (va juhul kui sündmuse rahastamine ei nõua taotlemist, nt maleva eelarve);
 • teab laagri- või ööbimiskoha valiku põhimõtteid (tule-, vee- ja tormiohud);
 • teab salga- ja rühmalaagri varustuse vajadusi üheks ööpäevaseks laagriks;
 • kavandab laagrialal vajalikud tegevuskohad ning laagriehitiste rajamise vajaduse korral juhib nende rajamise protsessi ja osaleb selles;
 • tunneb peamisi laagriehitisi ja -rajatisi ning oskab neid laagriplatsile planeerida ja rajada;
 • on koostanud läbiviidavale laagrile riskianalüüsi või muu võimalike ohtude kaalumise dokumendi;
 • osaleb väljaõpete korraldamisel suhtlusprotsessides erinevate osapooltega (juhendaja, noorteinstruktor, lapsevanemad, vabatahtlikud abilised, koostööpartnerid, teenusepakkujad jmt);
 • tunneb Noorte Kotkaste alusdokumente ning teab, kuidas neid väljaõppe planeerimisel kasutada;
 • teab, millised on laagrijärgsed protsessid ning osaleb neis: varustuse hooldus, aruandlus, kokkuvõtete tegemine jmt.

Erikatse sooritamise käigus korraldab noorkotkas rühmas või malevas aasta jooksul vähemalt kaks üritust, millest üks on laager.