Kõik erikatsed

Maamajandaja

Erikatse sooritanu on valinud kaks maamajandusega seotud valdkonda, millele ta spetsialiseerub. Valikus on neli teemat, milles on järgmised õpiväljundid:

Põllumajandus

 • tunneb Eestis kasvatatavaid teraviljakultuure ning oskab neid määrata terade järgi;
 • oskab tuua näite orgaanilisest ja mineraalväetisest;
 • teab, mida tähendab külvikordade süsteem ühe põllu näitel.

Loomakasvatus

 • teab, milliseid kariloomi Eestis kasvatatakse.

Mesindus:

 • teab mesilaspere tööjaotust ja eluviisi;
 • tunneb mesilastaru ehitust;
 • teab, kuidas ette valmistada mesilastaru talvitumiseks.

Metsandus:

 • tunneb Eesti metsades kasvavaid puid;
 • oskab hinnata milline puu on raieküps või sobilik küttepuuks;
 • teab, millised on era- ja riigimetsas liikumise piirangud (liikumine, lõkke tegemine jmt);
 • oskab kasutada ning hooldada kirvest ja saagi;
 • oskab langetada väiksemat puud ja teab selle juures varitsevaid ohte.

Vastavalt valdkonna valikule noorkotkas:
Põllumajandus

 • osaleb vaatlejana või osalejana vähemalt kolmel eri liiki põlluharimisega seotud tegevuses (nt erinevad põllutööd kevadel, suvel ning sügisel);
 • omab kogemust seemne külvist kuni saagi koristuseni ühe koduaiasaaduse või põllukultuuri näitel (dokumenteerib etapid ja tehtud tööd);
 • annab ülevaate oma praktilistest tegevustest rühmakaaslastele või -pealikule.

Loomakasvatus

 • osaleb koduloomade ja -lindude talitamises;
 • külastab vähemalt üht loomakasvatusega seotud ettevõtet;
 • osaleb vähemalt ühe loomakasvatussaaduse töötlemise või kasutamise protsessis (nt võitegu, kokkamine, villatööd vmt);
 • annab ülevaate oma praktilistest tegevustest; rühmakaaslastele või -pealikule.

Mesindus

 • osaleb vähemalt kahes erinevas mesindusega seotud töös (nt mee võtmine, vurritamine, mesilaste toitmine jmt);
 • annab ülevaate oma praktilistest tegevustest rühmakaaslastele või -pealikule.

Metsandus

 • on istutanud metsa;
 • annab ülevaate oma praktilistest tegevustest rühmakaaslastele või -pealikule.