Kõik erikatsed

Matkaja

Noorkotkas:

 • tunneb kaardi tingmärke ja oskab kaarti kasutades orienteeruda maastikul;
 • oskab kasutada kompassi (põhi-lõuna suuna määramine);
 • on osalenud Noorte Kotkaste maleva nooremate noorkotkaste matkamängul;
 • on valmis soetama endale matkavarustust.


Erikatse sooritanu:

 • planeerib endale ühe jõukohase matka arvestades aastaaega, ilmastikku, maastikku ja matka kestust;
 • oskab valida varustuse (riietus, jalanõud, seljakott, magamisalus ja -kott, toidu valmistamise vahendid ja toit) vastavalt matka kestusele ja iseloomule;
 • planeerib kaardil (nt topograafiline kaart, Maa-ameti kaart) liikumismarsruudi päevamatkaks;
 • oskab sidevahendi (telefon, kaasaskantav raadiojaam) abil edastada oma asukoha kasutades aluskaardina Maa-ameti kaarti;
 • nimetab 3-5 olulisemat nüanssi, mida peab teadma, kui liikuda looduses nii eramaal, riigimetsas kui ka sihtkaitsevööndis;
 • teab, kust leida infot Maa-ameti kaardirakenduse kohta ning oskab seda kasutades kontrollida, kas konkreetsele alale on kehtivaid liikumispiiranguid;
 • analüüsib enda matkavarustust (jalanõud, riietus, seljakott, magamiskott ja -alus, toiduvalmistamise vahendid), sh oskab võrrelda enda ja kaaslase/koolitaja varustust tehniliste näitajate poolest;
 • nimetab kolm näidet viie erineva ohuolukorra ja nende ennetamise kohta matkamisel (matkamine metsas, raiesmikel, rabas, linnas, veekogude ja veerkivinõlvade ületamisel).


Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

 • osaleb vähemalt ühel Kaitseliidus korraldatud patrull- või luurevõistlusel;
 • osaleb järgmistel matkadel:
  • läbib jalgsi matkates kokku ühepäevaste matkadena 100 km;
  • osaleb ööbimisega matkal, kus kogu vajaminev varustus on seljakotis;
  • osaleb kas räätsa-, kanuu-, süsta- või jalgrattamatkal;
 • esitab rühmapealikule kirjaliku kokkuvõtte (esitlus, blogi, video jmt), tuues matkade kohta välja läbitud kilomeetrid, foto, kuupäeva, matka õnnestumised ja õpikohad.