Kõik erikatsed

Pioneer

Noorkotkas:

 • on vähemalt 12-aastane;
 • omab esmast kogemust telkide püstitamisel;
 • on osalenud vähemalt ühes välilaagris.

Erikatse sooritanu:

 • oskab korrektseid töövõtteid kasutades käsitseda kümmet erinevat tööriista (nt nuga, naaskel, peitel, haamer, saag, oherdi, kang, kirves, akutööriistad) ning järgib ohutustehnikat nendega töötades;
 • hooldab nimetatud tööriistu, sh tehes järgmist:
  • oskab teritada nuga, kirvest, kiini, peitlit;
  • teeb labidale, haamrile või kirvele uue varre;
  • puhastab kasutatud tööriistad ning oskab neid hoiustada;
 • oskab valida sobivat lõkkematerjali ning seda ette valmistada (saagimine, lõhkumine, riita ladumine);
 • oskab rajada erinevaid lõkketüüpe ning kirjeldab, milline on iga lõkketüübi otstarve:
 • dakota lõke (dakota fire hole),
  • kaevuraketekujuline lõke ehk palkmajalõke,
  • koonuslõke ehk püstkoja lõke,
  • palklõke,
  • püramiidlõke,
  • rennlõke (sh lukuaugukujuline lõke,T-kujuline lõke),
  • rootsi küünal ehk soome küünal,
  • tähtlõke ehk päikeselõke,
  • valvurilõke;
 • süütab lõkke kolmel erineval moel (nt tulepulk, vibu- või käsipuur, patareid vmt);
 • oskab püstitada jaotelke (sh Hawu 8);
  • tunneb erinevate laagrirajatiste ehitamise põhimõtteid ning on neid rajanud praktiliselt (välikäimla, pliit, laud, toolid, varjualus, lõkkeplats ja toiduvalmistamise abivahendid);
  • on järgmised töövõtted praktiliselt läbi teinud ning oskab selgitada nende kasutusala: tappide tegemine ning postide, sarikate, roovide paigaldamine;
  • oskab kasutada vastavalt olukorrale kaheksat erinevat sõlme:
  • liuglev aas,
  • seasõrg,
  • paalisõlm (bowline) päästelenksõlmena ja ankrusõlmena,
  • kalamehesõlm ehk õigesõlm,
  • soodi sõlm (sheet bend) erijämedusega otste ühendamiseks,
  • topeltkaheksa,
  • kahekordne kalamehesõlm,
  • lipsusõlm;
 • teab, kuidas toimida tundmatu eseme või lõhkekeha leidmise korral.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

 • õpetab noorematele noorkotkastele üht konkreetset oskust pioneeri erikatsest.