Kõik erikatsed

Laevajuht

Noorkotkas on:

 • vähemalt 15-aastane;
 • eelnevalt sooritanud madruse erikatse;
 • osalenud õppe-väljasõitudel veesõidukiga kokku vähemalt 24 tundi.

Erikatse sooritanu:

 • tunneb ujuvaid navigatsioonimärke välimuse ja tule iseloomu järgi;
 • tunneb laevade tulesid ja päevamärke;
 • kirjeldab laevade liiklusreegleid ja teeandmise korda;
 • kirjeldab laevade helisignaale ja nende edastamise korda;
 • kirjeldab mereilma halvenemise ja paranemise märke;
 • nimetab põhilised merelaevadel kasutatavad raadiokanalid;
 • tunneb signaallippe ja nende tähendusi;
 • kirjeldab väikelaevale ja -juhile esitatavaid põhilisi nõudeid;
 • tunneb merekaardi tingmärke;
 • märgib merekaardil teekonna kursid ja arvutab pöördepunktide koordinaadid ning magnetkompassi kursid;
 • annab roolikäsklusi roolimehele;
 • juhib meeskonda manöövritel purjejahiga;
 • kasutab või demonstreerib väikelaeva ohutus- ja päästevahendite kasutamist;
 • juhib väikelaeva inimene-üle-parda tegevuse korral;
 • teab hädasignaale veekogul;
 • selgitab veesõiduki püstuvust ja selle olulisust;
 • selgitab keskkonnahoiu põhimõtteid veekogul.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

 • juhib kajutiga väikelaeva ja selle meeskonda sõidul ning sildumisel;
 • ankurdub väikelaevaga ja hiivab ankru või juhib vastavat tegevust väikelaeval.