Kõik erikatsed

Madrus

Noorkotkas on eelnevalt:

 • sooritanud junga erikatse;
 • osalenud õppe-väljasõitudel veesõidukiga vähemalt 12 tundi.

Erikatse sooritanu:

 • kirjeldab vähemalt kaht tuntud sõjalaeva ja nende saatust Eesti ajaloost või jutustab kahest Eestiga seotud meresõjaajaloolisest sündmusest;
 • selgitab päästevestide-ujuvusvahendite erinevusi vastavalt toimimispõhimõttele ja kasutuspiirkonnale;
 • nimetab ankruseadme ja ankru põhiosad ning selgitab ankurdamise põhimõtteid;
 • nimetab laeva talastiku põhiosad;
 • nimetab vähemalt neli erinevat sõjalaevatüüpi ja selgitab nende üldisi iseärasusi;
 • nimetab ühemastilise tüüpilise bermuuda-purjes-
 • tusega purjejahi taglase põhiosad;
 • tunneb ära vähemalt neli traditsioonilist purjelaevatüüpi ja kirjeldab üldiselt ühe taglast;
 • nimetab vähemalt viis erinevat hädasignaali andmise võimalust veekogul;
 • nimetab ja osutab vähemalt 16 rumbi;
 • tunneb vähemalt kaheksat signaallippu koos tähendusega;
 • tunneb kõiki ujuvaid navigatsioonimärke välimuse järgi ja kardinaalmärke tule iseloomu järgi;
 • tunneb vähemalt tavaliste mootor- ja purjelaevade käigu- ja ankrutulesid ning vastavaid päevamärke;
 • selgitab või näitab, kuidas leida ja saada infot mereilma kohta;
 • tunneb merekaardi põhilisi tingmärke;
 • määrab merekaardil tõelist kurssi ja koordinaate;
 • selgitab töölaeva, väikelaeva, sportlaeva, jeti ja primitiivse veesõiduki või laeva, kaatri, purjeka ja paadi üldisi iseärasusi;
 • selgitab, millise väikse veesõiduki juhtimiseks ei ole vaja Eesti seaduste kohaselt väikelaeva juhtimisõigust või selgitab alla 15-aastase isiku õigust juhtida iseseisvalt veesõidukit;
 • nimetab väiksema veesõiduki sisemootori või päramootori põhiosad ja käivitab mootori;
 • teeb vähemalt kuus erinevat sõlme.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

 • tegutseb väiksema veesõiduki tekil sildumisel või haalamisel vastavalt juhistele;
 • hoiab veesõiduki roolis kurssi kompassi või orientiiri järgi;
 • tegutseb veesõidukil vaatlejana ja kannab ette vaatlustulemusi;
 • tegutseb väljasõidul purjejahil manöövritel vastavalt käsklustele.