Kõik erikatsed

Meresideoperaator

Noorkotkas on:

  • vähemalt 15-aastane;
  • eelnevalt sooritanud madruse erikatse;
  • on osalenud õppe-väljasõitudel veesõidukiga kokku vähemalt 24 tundi.

Erikatse sooritanu:

  • kirjeldab mereraadioside üldpõhimõtteid ja termineid;
  • kirjeldab otsingu- ja päästmise toimimist merel;
  • kirjeldab antennide, toiteallikate ja segamiste iseärasusi;
  • tunneb signaallippe ja nende tähendusi.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

  • kasutab VHF raadioseadet;
  • kasutab tavapärast mereraadiosidet vastavalt protseduuridele;
  • kasutab häda-, kiir- ja ohutusside protseduure.