Kõik erikatsed

Langevarjur

Noorkotkas:

  • on vähemalt 15-aastane;
  • vastab langevarjuhüppeid korraldava organisatsiooni poolt esitatud tervisenõuetele.

Erikatse sooritanu:

  • on läbinud Noorte Kotkaste organisatsioonis (või muus vastavas klubis, ringis jne) langevarjuhüpete kursuse.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

  • teeb vähemalt ühe langevarjuhüppe ning omab sellekohast tunnistust;
  • annab rühmakaaslastele ülevaate langevarjuri erikatse väljaõppe etappidest ning tema jaoks põnevamatest teemadest.