Kõik erikatsed

Laskur

Noorkotkas:

 • on vähemalt 12-aastane;
 • omab esmast laskmiskogemust õhkrelvast;
 • tunneb relva ohutu käsitsemise nelja põhilist ohutusreeglit (käsitse relva nagu see oleks laetud; relv ei ole suunatud kunagi kellegi ega millegi suunas, mida ei soovi tulistada; aseta sõrm päästikule ainult siis, kui oled kindel lasu sooritamises; veendu sihtmärgis ja selles, mis on selle taga);
 • käsitseb relvaimitatsioone ja -makette vastavalt relva ohutu käsitsemise reeglitele.

Erikatse sooritanu:

 • tunneb õhk- ja tulirelvade ohutu kasutamise ja hoidmise reegleid;
 • tunneb ja oskab kasutada erinevat liiki kaitsevarustust (maskid, kuulmis- ja nägemiskaitsmed);
 • tunneb temale väljastatud relva tööpõhimõtet (sealhulgas ka airsoft ja paintball relvad), käsitleb relva ohutult, oskab seda laadida ning tühjaks laadida, teostab salvevahetust ning eemaldab iseseisvalt lihtsamaid tõrkeid;
 • omab teadmisi ja oskuseid, et hoida temale väljastatud relva sihtimisseadmeid õigesti reguleeritutena;
 • suudab ohutusreegleid rikkumata läbida harjutust, mis on disainitud imiteerimaks situatsiooni, kus lisaks laskeoskusele võivad olla olulised ka olukorrale vastavalt õige käitumine, kiire otsustusvõime ja füüsiline ettevalmistus;
 • oskab lahti võtta, puhastada ja kokku panna enda kasutatud relva;
 • teab oma maleva parimaid laskureid ning nimetab oma maleva laskeinstruktoreid.

Noorkotkas:

 • saavutab väikesekaliibrilisest vintpüssist 50 m distantsil, lamades toelt vähemalt 85 silma 100-st;
 • dünaamilisel laskeharjutusel ei soorita ühtegi ohtlikku viga ning sooritab positiivse tulemuse.*

* Dünaamiline laskmine – airsoft/paintball, IPSC/taktikaline laskmine.
Ohtlik viga – diskvalifitseerimine. 
Positiivne tulemus – 0-st kõrgem punktide arv.