Kõik erikatsed

Artist

Noorkotkas on täiendanud ennast eelnevalt vähemalt kaks aastat ühes konkreetses valdkonnas (laulmine, pilliõpe või näitlemine). 

Erikatse sooritanu:

 • on vähemalt kaks aastat ennast täiendanud kas laulmise, pilliõppe või näitlemise valdkonnas;
 • oskab nimetada ja tunneb pildi järgi ära:
  • muusik: kolm Eesti dirigenti ja viis muusikut, viis muusikainstrumenti;
  • laulja: kümme Eesti lauljat;
  • näitleja: kümme Eesti näitlejat ja kümme teatrit.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

 • on esinenud vähemalt kahel korral avalikel üritustel etteastetega;
 • esineb Kaitseliidu, Naiskodukaitse, Kodutütarde või Noorte Kotkaste üritustel vähemalt kolm korda;
 • viib läbi valitud valdkonda (pilliõpe, laulmine, näitlemine) tutvustava töötoa või praktilise tegevuse rühmakaaslastele.