Kõik erikatsed

Kodumaa tundja

Noorkotkas külastab erinevate maakondade vaatamisväärsusi.
Erikatse sooritanu:

 • kirjeldab Eesti Vabariigi riigikorda ning valitsemise põhimõtteid;
 • oskab kokku panna Eesti maakondadest kaardi, sh nimetab maakonna keskuse ja tunneb pildi järgi ära maakonna vapi;
 • teeb kokkuvõtte vähemalt kahest Eesti jaoks aktuaalsest majandusalasest artiklist oma kaaslastele või rühmapealikule;
 • nimetab Eesti riiklikud tähtpäevad ja nende kuupäevad, sh selgitab nende tähtsust Eestile;
 • nimetab Eesti rahvuspüha ja 12 riigipüha koos kuupäevadega, sh selgitab nende tähendust;
 • toob kolm näidet Eesti vaimsest kultuuripärandist, mis on kantud UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja;
 • oskab nimetada vähemalt kolm Eesti pärimuslikku kultuuripiirkonda ning kirjeldab pikemalt oma kodupaika (piirkond, traditsioonid, eripära jmt);
 • nimetab kümme maailmas tuntud Eestist pärit isikut, filmi ja objekti.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

 • külastab oma kodukoha viit erinevat kultuurimälestist või vaatamisväärsust;
 • külastab vähemalt kümne erineva Eesti maakonna vaatamisväärsust, kultuuriobjekti vmt (esitab rühmapealikule kirjaliku kokkuvõtte, nt esitlus, blogi, video, milles kajastuvad külastamise kuupäevad koos piltidega);
 • teeb kokkuvõtte rühmapealikule või rühmakaaslastele praktilistest tegevustest erikatse sooritamise käigus (maakondade ja kodukoha vaatamisväärsuste külastamine, kokkuvõte majandusalastest artiklitest).