Kõik erikatsed

Kunstnik

Noorkotkas on vähemalt kaks aastat süvendanud oma teadmisi ja oskusi huvihariduses kujutava kunsti valdkonnas ning omandanud erialaseid oskusi ja teadmisi.

Erikatse sooritanu:

 • Visualiseerib ideid kasutades selleks üldkunstilisi baasteadmisi:
  • Staatika ja dünaamika (jooned, ruumid, pinnad, rütm ning vormid);
  • Erinevad kompositsiooni võtted (sümmeetria, asümmeetria, tasakaalustatud, tasakaalustamata jms);
  • Värvusõpetus, värvuste omadused ja värvusharmoonia;
  • Kontrast;
  • Tüpograafia;
  • Vektor- ja pikselgraafika;
  • Värvisüsteemid ja resolutsioon;
  • Kujunduse teostamiseks vajalikud materjalid;
  • Füüsikalised omadused ja füüsiline keskkond;
 • Oskab vähemalt kaht kunstilist väljendusviisi (nt joonistamine, maalimine, graafika, arvutigraafika);
 • Teab, mis on kopeerimine ja plagiaat, ning oskab teiste autorite teoseid ja nende osi kasutada oma töös või loomes nii, et tegevus ei riiva autoriõigusi.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

 • Kujundab vähemalt viis plakatit võI muu visuaalse materjali noorte kotkaste maleva sündmuste jaoks;
 • Viib läbi vähemalt ühe kunstialase töötoa, jagades oma teadmisi ja oskusi kaaslastega.