Kõik erikatsed

Meediajuht

Noorkotkas on vähemalt 13-aastane.
Erikatse sooritanu:

  • tunneb ja oskab eristada vähemalt viit ajakirjanduslikku žanri ja teab nende kasutusvaldkondi;
  • teab uudise koostamise põhimõtteid ning rakendab oskusi artikli koostamiseks;
  • tunneb viit peamist sotsiaalmeediakanalit ja nende haldamise põhimõtteid, osates valida sobivat sisu ja formaati vastavalt platvormile ja sihtgrupile;
  • valdab vähemalt üht programmi või keskkonda visuaalide loomiseks ja oskab rakendada visuaalide koostamise põhimõtteid;
  • on teadlik autoriõigustest ning oskab neid arvestada meediasisu loomisel ja levitamisel, tagades seeläbi õiguslike nõuete täitmise.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

  • avaldab vähemalt kolm artiklit, mis kajastavad Noorte Kotkaste rühma või maleva tegevust erinevates kanalites (veebilehtedel, sotsiaalmeedias, ajalehes, blogis vm väljaandes);
  • või haldab maleva sotsiaalmeedia lehte (ühe artikli avaldamise võib asendada maleva sotsiaalmeediakanali haldamisega ühe väljaõppe ürituse jooksul).