Kõik erikatsed

Fotograaf

Erikatse sooritanu:

  • suudab eristada vähemalt viit fotograafiažanri (nt portree-, maastiku-, makro-, spordi- ja reportaažfotograafia);
  • tunneb fotokaamera ehitust, peamisi funktsioone ja seadistusi ning oskab neid kasutada;
  • oskab digitaalseid fotosid organiseerida, süstematiseerida ja säilitada nii, et need on hiljem kergesti leitavad, turvaliselt hoitud ja kvaliteeti säilitavad;
  • tunneb erinevaid kompositsioonireegleid fotode loomisel ning rakendab neid enda tehtud fotodel;
  • valdab digitaalse fototöötluse põhiprintsiipe ja -tehnikaid ning oskab neid vabalt valitud programmis rakendada.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

  • dokumenteerib ja jäädvustab fotodel vähemalt kolm erinevat Noorte Kotkaste sündmust, sh jagab fotogaleriid oma rühma või maleva liikmetega;
  • demonstreerib oma fotograafilist oskust ja loomingut, korraldades isikliku (virtuaal)näituse või esitledes tehtud töid kaaslastele.