Kõik erikatsed

Droonioperaator

Noorkotkas on vähemalt 12-aastane.
Noorkotkad:

  • tunneb mehitamata sõidukite käitamise korda;
  • oskab juhtida simulatsioonis sõidukit;
  • oskab komplekteerida ja seadistada mehitamata sõidukit (lennuk, kopter, auto, laev jne);
  • nimetab erinevaid materjale, millest saab ise teha mehitamata sõiduki kere detaile;
  • oskab etteantud või ise tehtud joonise põhjal kokku panna mehitamata sõiduki;
  • oskab iseseisvalt sõidutada või lennutada kas visuaalselt, programmeeritult või virtuaalreaalselt mehitamata sõidukit.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

  • tutvustab oma kaaslastele erikatse läbimisega seotud väljaõpet.