Kõik erikatsed

Tehnikahuviline

Noorkotkas on eelnevalt sooritanud jalgratturi juhiload ning omab selle kohta vastavat tõendit.
Erikatse sooritanu:

 • tunneb liiklusseadust ning elementaarseid liiklusmärke vastavalt AM-kategooria mootorsõidukijuhi tasemele;
 • oskab juhtida vanusele vastavat mootorsõidukit (nt mopeed, ATV jne…);
 • tunneb vajalikke tööriistu ja abivahendeid ning oskab neid ohutult kasutada;
 • oskab teha elementaarset jalgrattahooldust (valmisolek minna liiklusesse – kummid, tuled, õlitamine, helkurid, sadula kõrguse seadistamine);
 • tunneb malevas kasutusel olevate mootorsõidukite ehitust, sh läbib malevas olevate mootorsõidukite tüübikoolituse;
 • on teostanud eelmises punktis nimetatud masinate esmased hooldustööd (õlivahetus, vedelike kontroll, niplite määrimised jne);
 • oskab vahetada mootorsõiduki ratast ning rakendab vajalikke ohutusalaseid nõudeid (ohukolmnurgad, enese nähtavaks tegemine, tõkiskingade paigaldamine);
 • tunneb ohutusreegleid Kaitseliidu veoauto kastis sõites;
 • oskab kasutada malevas kasutusel olevat elektrigeneraatorit (tankimine, käivitamine, esmase liini vedamine).

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

 • koostab ohutusjuhendi rehvivahetuseks ning veoauto kastis liiklemiseks;
 • tutvustab kaaslastele ohutusjuhendit Kaitseliidu veoauto kastis sõitmisel ning õpetab sealt ohutult maha tulekut.